Mobil pusteluft til hook-up på Martin Linge


Hvordan sørger man for tilstrekkelig pusteluft når opptil 64 personer skal jobbe døgnet rundt med operasjoner som krever pusteluft til enhver tid?

Forutsetninger for prosjektet

Rosenberg WorleyParsons hadde et tydelig definert behov da vi startet dialogen om mobil pusteluft til den planlagte Hook up-en på Martin Linge for et års tid siden. Pusteluft til 64 brukere kontinuerlig, minst mulig vedlikehold, enklest mulig betjening og lavest mulig pris.

Forutsetningene

Som ved alle prosjekter, startet vi med å kartlegge de grunnleggende forutsetningene som avgjør valg av løsning:

- Disponibel plass
- Plassering av- og avstand til kontainer/kompressor
- Kostnad
- Brukervennlighet

Etter en kort evaluering, ble ulike løsninger forsøkt.

Instrumentluft ombord

Enkleste løsning og SG Sasfety sin anbefaling i alle tilfeller hvor det er mulig, er å koble seg på instrumentluften om bord. Da kan en koble til en liten filterkasse som fjerner olje, lukt og smak fra pusteluften. Kassen har 4 utganger til 4 samtidige brukere. Martin Linge hadde derimot ikke instrumentluftkvalitet om bord på det gitt tidspunkt, og denne løsningen ble derfor raskt forkastet.


Fra arbeidsluft til pusteluft med filtertraller

Ett hakk opp i valg av løsning ble mobile pusteluftstraller. Disse har et større 4-trinns filter. Ved å koble trallene til arbeidsluften om bord, vil de filtrere luften og gi pusteluftkvalitet i henhold til NS-EN 12021. Trallen krever ikke strømtilgang, og er lett å flytte på. Hver tralle har 4 utganger til 4 samtidige brukere. Med arbeidsluft tilgjengelig, fremstod dette lenge som den ideelle løsningen. Svært lettvint, kostnadseffektivt, brukervennlig og sikkert.

Etter hvert viste det seg derimot at arbeidsluften måtte hentes fra floatelet, og at det ved gitte situasjoner kunne bli nødvendig å koble gangbroen fra. Da ville luftforsyningen forsvinne, og løsningen ble derfor ikke aktuell.


Mobile pusteluftskompressorer

Den endelige løsningen ble derfor 16 mobile pusteluftkompressorer med 4 luftuttak per kompressor. Kompressoren har solide hjul og trucklommer for enkel forflytning, og kan også leveres med løftesling.
Eneste betjening er start/stoppknappen. Foruten dette, går det meste på automatikk.
Hver kompressor leverer 800 liter luft. Dersom det skulle komme et slangebrudd på ett av uttakene, vil dette uttaket automatisk strupes slik at de tre andre brukerne fremdeles får tilført luft.
Automatisk fasevender gjør det også enkelt å benytte ulike strømkilder.

Tekniske data for VE800 

  • 800 L per min
  • 380 - 690 Volt
  • 50 - 60 Hz
  • Automatisk fasevender
  • Timeteller
  • Membrantørke
  • Slangebruddsikring
  • Alarm ved lavt trykk
  • Internløft
  • Truck-lommer
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.