Nye HOCNF-krav til brannskum


Fra 1. januar 2014 er det ikke lenger tillatt å bruke brannskum som ikke har HOCNF-godkjenning offshore. Selskaper som benytter brannvannkjemikalier uten HOCNF (Harmonised Offshore Chemical Notification Format), må søke dispensasjon innen 31. januar. Selskapet må innrapportere årlig om forbruk og utslipp av brannskum.

Godkjent brannskum

SG Safety leverer brannskum til store deler offshore-installasjonene på norsk sektor. I forbindelse med nye krav, lurer flere av våre kunder på om brannskummet de benytter er godkjent.

De siste årene har vi levert to typer brannskum; «Arctic foam 201, AFFF 1 %» og «Arctic foam 203, AFFF 3%». Begge disse skumtypene har sort HOCNF-godkjenning, og er foreløpig tillatt brukt på norske Offshore-installasjoner. Det er verdt å merke seg at begge produktene inneholder fluor.

Det betyr at kunder som har fått levert disse typene brannskum fra SG Safety, ikke trenger å søke om dispensasjon. Skummet er allerede godkjent.

Faser ut fluor

I tillegg til HOCNF-kravet, har Statoil og andre operatørselskaper varslet at de ønsker å fase ut brannskum som inneholder fluorsulfonater i løpet av et par år.

- Brannskum representerer kanskje den største bidragsyteren til kjemisk forurensing av havet fra våre anlegg (Statoil). Dette er organhalogener som er giftige, akkumulerbare og persistente i miljøet. Statoil har ambisjon om fullstendig substitusjon av AFFF i løpet av et par år (første omgang faste installasjoner), opplyser Statoil.

I en mail til SG Safety, skriver Statoil at "Den generelle substitusjonsplikten gjelder alle og miljømyndighetene ser på fluorsulfonater som en prioritert miljøgift. Det vil være svært god HMS å foreta substitusjon så snart som praktisk mulig."

Som erstatningsprodukter, anbefaler Statoil RF1 og RF3 fra Solberg. Begge produktene er HOCNF-godkjente og kjemisk frie for fluorsulfonater:

  • RF1 er allerede godkjent og kan erstatte Arctic foam 201, AFFF 1%
  • RF3 er inne til godkjenning nå, og forventes godkjent om kort tid. RF3 kan erstatte «Arctic foam 203, AFFF 3%

Utskifting

Selskaper som i dag benytter «Arctic foam 201, AFFF %1» eller «Arctic foam 203, AFFF 3%», trenger ikke å søke om dispensasjon fra HOCNOF-krav. På sikt er det likevel ønskelig å fase ut fluorholdig skum. SG Safety er foreløpig avventende i påvente av nye produkter som tilfredsstiller miljøkrav, viskositet of krav til frysepunkt.

SG Safety forhandler RF1 og RF3, og kan være behjelpelige med utfasing av AFFF-skum. Ved bytte av skum, er det viktig å foreta skumanalyse for å sjekke at skumkonsentrat og vann blandes i riktig forhold.


© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.