Nye krav til gassdeteksjon på OSV med returlast


Sjøfartsdirektoratet har kommet med nye krav til gassdeteksjon ombord på båter som frakter returlast fra offshore installasjoner.

Rundskrivet RSR 17, 2020 fra Sjøfartsdirektoratet beskriver de nye kravene som gjelder fra 1. januar 2021.

Kravet til gassdeteksjon gjelder stasjonære sensorer for H2S i lastetanker, og bærbare varslere til personell som oppholder seg på dekk.

Vi inviterte Karolina Lundgren i Sjøfartsdirektoratet til å gi en nærmere forklaring rundt de nye kravene. Se hele webinaret under.

Det første leddet

Koble til slange

Ta på åndedrettsvernet

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.