BW Icon og BW Flex

Hva skiller de to nyeste 4-gassmålerne fra Honeywell? Vi gir deg en sammenligning.

BWs to nye 4-gassmålere ser tilsynelatende ganske like ut, men på innsiden er det mer som skiller dem enn man skulle tro. Kort fortalt er BW den forenklede versjonen som gir trygghet uten for mye forkunnskaper, mens BW Flex er en fullverdig gassvarsler med høyoppløselig display og alt man kan forvente av innsikt.

Forskjellige display

Den største forskjellen mellom de to gassvarslerne ligger i selve displayet og måten alarmer varsles på.

BW Flex viser tallverdier for de 4 ulike sensorene. Ved alarm ser man tydelig hvor høye verdier som er målt. For en bruker med god bakgrunnskunnskap vil dette være en fordel, da tallene i displayet vi gi mye tilleggsinformasjon som brukeren kan tolke.

BW Icon har derimot et ikonbasert display. Dette vil varsle alarmer med ulike ikoner som lyser på skjermen. Disse ikonene gir mindre informasjon. For en uøvet bruker gir de et tydelig og enkelt signal som i mindre grad kan feiltolkes. Mindre informasjon gir altså mindre rom for brukerfeil.

Sensorforskjeller

Flex og Icon skiller seg også i muligheten for ulike konfigurasjoner. Icon fås kun i to forskjellige standard oppsett som varsler for LEL, O2, H2S eller CO, eller LEL, O2, H2S og SO2.

BW Flex kan derimot konfigureres fritt med 1-4 sensorer. 15 ulike sensorvalg er tilgjengelige for å kunne tilpasse måleren til ditt behov. Standard modellen leveres med LEL, O2, H2S og CO.

Levetid

BW Icon er en vedlikeholdsfri bruk- og kast-måler med 24 måneders begrenset levetid. Dersom man ønsker ubegrenset levetid, finnes også en Icon+-versjon som er noe dyrere enn standardversjonen.

BW Flex har ikke satt levetid, og kalibreres årlig som andre gassvarslere. Det er også mulig å skifte sensorer.

BW Icon

 • Varsler 4 gasser
 • Varsler LeL, O2, H2S og Co (eller SO2)
 • Ikon-basert display
 • Varsler alermer med ikoner
 • Viser ikke målte vedier i tall
 • 1-knapps betjening
 • 24 måneders levetid
 • 2 måneders batteritid

BW Flex

 • Varsler 1-4 gasser. 15 sensorvalg er tilgjengelige.
 • Standard-versjonen varsler LEL, O2, H2S og Co
 • Høyoppløserlig display
 • Varsler alarmer med tallverdi
 • Viser målte vedier i tall
 • 1-knapps betjening
 • Ikke begrenset levetid
 • 2 måneders batteritid
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.