Desinfeksjon av åndedrettsvern uten fare for lukt og kjemisk eksponering

Barrier Tech er ideelt for desinfeksjon av åndedrettsvern som skal brukes igjen kort tid etter desinfisering.

Nye råd

Vi i Vestteknikk kommer nå med nye råd til våre kunder om desinfisering av åndedrettsvern. Etter undersøkelser i markedet og evaluering av produkt, anbefaler vi nå å benytte Barrier Tech til desinfisering av åndedrettsvern i tilfeller hvor vernet skal benyttes igjen kort tid etter desinfisering.

Barrier Tech

Barrier Tech er et vannbasert desinfeksjonsmiddel hvor virkestoffet er kvartære ammoniumforbindelser. Den største fordelen med stoffet er at det er tilnærmet luktfritt og dermed ikke vil gi ubehag eller eksponering for bruker av åndedrettsvern.

Stoffet skader ikke overflater som tåler vann, og kan dermed brukes på alle typer halvmasker og helmasker. Barrier Tech kan IKKE brukes på filteret, kun på masken.

Åndedrettsvernet legges i desinfiseringsbad med 5 dl Barrier Tech MF80 per 10 liter vann. Masken skal ligge i 15 minutter før de tas ut av desinfeksjonsbadet og tørkes. Dersom maskene skal oppbevares i plast, skal de ettertørke i minst 1 døgn før de pakkes inn.

Webinar om desinfeksjon

15. desember  gir vi en gjennomgang
av desinfeksjon av åndedrettsvern
med ulike desinfeksonsmidler.

Hvorfor vi går vi bort fra sprit

Sprit har siden starten av pandemien vært den mest brukte metoden for desinfisering. Også for åndedrettsvern. Sprit er effektivt og fordamper lett, noe som gjør det enkelt i bruk. Sprit lukter derimot sterkt, og erfaringer gjennom det siste året har vist at dette gir noen utfordringer. Dersom åndedrettsvernet skal brukes på nytt kort tid etter desinfisering, vi lukten gi ubehag for brukeren. Etanol/sprit er også et kjemisk stoff med grenseverdi på 500ppm som ikke skal overskrides.

Set bort fra sterk lukt, er sprit egnet for desinfisering av masker laget av silikon. Neopren vil derimot påvirkes av sprit over tid, og miste sine egenskaper. Barrier Tech påvirker ingen overflater og kan brukes på alle typer materialer som våre masker er laget av.

Egnet til desinfisering av gassvarslere

Desinfisering av gassvarslere med VOC/PID-sensor har bydd på utfordringer for mange av våre kunder. Påføring av sprit på instrumentet påvirker sensoren slik at VOC/PID-sensor går i alarm.

Desinfisering med Barrier Tech vil ikke påvirke sensoren, og er dermed bedre egnet til desinfisering av bærbare gassvarslere. Til desinfisering av gassvarslere anbefaler vi å bruke wipes/klut som vi tørker instrumentet med.

Erstatter også Distel

Barrier Tech vil også erstatte produktet Distel som går ut av vårt sortiment. Vi har valgt å ta Distel-produktene ut av vårt sortiment, da det flytende konsentratet er merket som kreftfremkallende. Distel har blitt brukt til vask og desinfisering av åndedrettsvern både på vårt eget verksted og hos mange av våre kunder. Distel var et kombinert rengjørings- og desinfiseringsmiddel. Barrier Tech gir kun desinfisering. Det er derfor nødvendig å vaske utstyret med lavtskummende såpevann først for å læse opp smuss før det legges i desinfiserende bad.

Barrier er testet og godkjent iht. EN1276, EN1650, EN13624, EN13697, EN13727, EN14348 og EN14476.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.