Nødvendig utstyr for arbeid i tanker og trange rom

For å kunne utføre arbeid i tanker og trange rom på en trygg og sikker måte er riktig opplæring og utstyr to helt avgjørende faktorer. Her gir vi deg en kort gjennomgang av utstyret som må være på plass ved entringsarbeid.

Måleutstyr og personlig varsler

Ved arbeid i tanker, trengs to typer gassmålingsinstrumenter; måleinstrument med pumpe og personlig varslingsinstrument. I noen tilfeller kan ett og samme instrument gjøre begge jobbene.

Måleinstrumentet bør ha pumpe med tilkoblet slange som kan senkes ned i tanken for å foreta målinger i flere høyder. Avhengig av tankens tidligere innhold, bør en vurdere hvilke sensorer man trenger i måleinstrumentet. Man skal måle med minst 4 sensorer: O2, CO, H2S og LEL.

Når tanken er klarert, må personell som skal entre, ha på seg en personlig varsler som plasseres i pustesonen.

Dersom man skal entre uten friskluftsutstyr, anbefaler vi også å måle med PID-sensor for å påvise eventuelle helseskadelige stoffer.

 1. *Lang leveringstid* BW Flex gassmålere LEL, O2, H2S, CO, SO2
  • Fleksibel 1-4-gassvarsler med høyoppløst display
  • 2 måneders batteritid og avansert IR-teknologi
  • Nye sensorer tillegges stadig
  Fra kr 4 820,00 + mva
 2. Multi Gas Clip gassmåler med pumpe IR/ pellistor
  • Robust gassmåler med integrert pumpe
  • 3 dagers batteritid med IR-sensor
  • Fås med IR- eller pellistor sensor
  Fra kr 11 369,00 + mva
 3. POLI gassmåler LEL, H2S, CO, O2 og VOC med pumpe
  • Måler LEL, H2S, CO, O2, VOC - med pumpe
  • Stort utvalg av sensorer og konfigurasjoner
  • EX/ ATEX og CE-godkjenning
  kr 24 886,00 + mva
 4. Sett til gassmåling og entring
  • Kombinert gassmåler og varsler
  • Med koffert, slange og flyteball
  • Innebygget pumpe med av/ på funksjon
  kr 10 453,00 + mva
 5. Gassmålere for vanlige og spesielle gasser UNI
  • Velg mellom over 25 gasser
  • IP67 for solid beskyttelse mot støv og vann
  • Liten, rimelig og hendig gassmåler
  Fra kr 3 300,00 + mva
 6. Gassmåler for ammoniakk (NH3) | UNI
  • Gassvarsler for ammoniakk NH3
  • IP67 for solid beskyttelse mot støv og vann
  • Liten, rimelig og hendig gassmåler
  kr 6 400,00 + mva
 7. Gassmåler for ozon O3 | UNI
  • Gassvarsler for ozon O3
  • IP67 for solid beskyttelse mot støv og vann
  • Liten, rimelig og hendig gassmåler
  kr 6 900,00 + mva
 8. MGC Ekstern pumpe
  • Kompatibel med gassmålere uten pumpe
  • Prøvetakning fra opptil 25 meters avstand
  • 52 timers kontinuerlig driftstid
  kr 4 480,00 + mva
 9. Gassmåler for O2 oksygen ARA300
  • Liten en-gassvarsler for oksygen
  • 24 måneders varighet
  • Vår rimeligste løsning for gassmåling
  kr 1 539,00 + mva
 10. Gassmåler for CO karbonmonoksid ARA200
  • Liten en-gassvarsler for karbonmonoksid
  • 24 måneders varighet
  • Vår rimeligste løsning for gassmåling
  kr 1 410,00 + mva
 11. Gassmåler for H2S hydrogensulfid ARA100
  • Liten en-gassvarsler for hydrogensulfid
  • 24 måneders varighet
  • Vår rimeligste løsning for gassmåling
  kr 1 410,00 + mva
 12. BW Flex4 %LEL(IR), Yellow
  kr 4 820,00 + mva

Pusteluftsutstyr

Riktig pusteluftsutstyr for personell inne i tanken er nødvendig. Friskluftstilført overtrykksutstyr kan brukes i alle tilfeller og gir beskyttelse uavhengig av atmotsfæren i tanken. Dersom en måler oskynennivå kontinuerlig og har kartlagt at annen eksponering ikke overstiger IDLH-verdier, kan også annet, filterbasert verneutstyr benyttes. Dette krever derimot en større grad av kartlegging og måling.

Entringsvakten må også ha nødvendig pusteluftsutyr tilgjengelig for å beskytte seg selv ved en eventuell hendelse. En Cen Paq er for eksempel veldig egnet til dette formålet.

 1. SG Safety antistatisk pusteluftslange
  • Antistatisk pusteluftslange
  • Komplett med koblingsvalg
  • Passer mellom filterkasse og bandolær
  Fra kr 1 181,00 + mva
 2. Titan XL 4, pustelufthenger
  • Mobil tilhenger med pusteluft
  • Leverer luft til 2 brukere i 9-17 timer
  • Inneholder 2 stk. 140 liters flasker med 300 bar
  Be om pris
 3. Mobile Safe-Air Trolley, 950 l/min, 4 users
  • Mobil filtertralle for pusteluft
  • Renser trykkluften i henhold til pusteluftskrav
  • Uttak for opptil 4 brukere samtidig
  Be om pris
 4. Luftvarmer for åndedrettsvern med trykkluft Vortex
  • Friksjonsvarmer/ kjøler for pusteluft
  • Festes i beltet og forvarmer luften på kalde dager
  • Drives av luftstrømmen. Krever ikke strøm
  kr 2 800,00 + mva
 5. FLITE åndedrettsvern COV for flasketilkobling
  • Åndedrettsvern for trange rom
  • Med flasketilkobling for nødssituasjoner
  • Kombineres med maske og flaske
  kr 5 742,00 + mva
 6. Trykkluftflaske med trekk til FLITE COV - 2L/ 300 Bar
  • Pressluftflaske til FLITE COV
  • 300 Bar og 2L volum
  • Til nødsberging
  kr 8 266,00 + mva
 7. Manometer til trykkluftflasker 200/ 300 bar
  • Måler lufttrykk opptil 300 bar
  • Manometer med kuleventil
  • Enkel tilkobling og skruventil for avblåsning
  kr 2 295,00 + mva
 8. Mobile Safe-Air Trolley, 450 l/min, 2 users
  • Mobil filtertralle for pusteluft
  • Renser trykkluften i henhold til pusteluftskrav
  • Uttak for 2 brukere - krever ikke strømtilgang
  Be om pris
 9. AFU-4-Man filter unit
  • Pusteluftfilter for trykkluft
  • Fjerner olje, fukt, lukt og smak
  • For opptil 4 samtidige brukere
  kr 16 084,00 + mva
 10. Transportabel pusteluftfilterkasse 4 uttak
  • Filtrerer og renser pusteluft
  • Uttak for opptil 4 brukere
  • Transportabel
  Be om pris
 11. FLITE åndedrettsvern - bandolær med lungeautomat
  • Lett og hendig i trange rom
  • Ideell for asbestsanering
  • Kobles til maske og pusteluftslange
  kr 3 885,00 + mva
 12. Modul-Air for 2 cylinders
  • Mobil pusteluftstralle for 2-4 brukere
  • Krever ikke strøm
  • Kan levere opptil 1000 liter pusteluft per minutt
  Be om pris

Kommunikasjon

Kommunikasjonsutstyr melllom entringsvakt på utsiden av tanken og entringspersonell inne i tanken. Entringsvakten må også kunne tilkalle hjelp ved behov.

Verneutstyr

Når måleutstyr og pusteluftsutstyr er på plass, må man også sørge for at øvrig verneutstyr gir riktig beskyttelse mot den eksponeringen man utsetter for. Hansker, sko og kjemikaliedrakt må tåle de kjemikaliene de utsettes for.

Løfteutstyr

Dersom personell inne i tanken må hentes ut, må man ha nødvendig utstyr på plass. En fallsikringssele og tripod vil gjøre det mulig å heise ut vedkommende.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.