Nye HOCNF-krav til brannskum

Fra 1.januar 2014 er det ikke lenger tillatt å bruke brannskum som ikke har HOCNF-godkjenning offshore. Selskaper som benytter brannvannkjemikalier uten HOCNOF (Harmonised Offshore Chemical Notification Format), må søke dispensasjon innen 31. januar. Selskapet må innrapportere årlig om forbruk og utslipp av brannskum.

Godkjent brannskum

Vestteknikk leverer brannskum til store deler offshore-installasjonene på norsk sektor. I forbindelse med nye krav, lurer flere av våre kunder på om brannskummet de benytter er godkjent.

De siste årene har vi levert to typer brannskum; «Arctic foam 201, AFFF 1 %» og «Arctic foam 203, AFFF 3%». Begge disse skumtypene har sort HOCNF-godkjenning, og er foreløpig tillatt brukt på norske Offshore-installasjoner. Det er verdt å merke seg at begge produktene inneholder fluor.

Det betyr at kunder som har fått levert disse typene brannskum fra Vestteknikk, ikke trenger å søke om dispensasjon. Skummet er allerede godkjent.

Faser ut fluor

I tillegg til HOCNF-kravet, har Statoil og andre operatørselskaper varslet at de ønsker å fase ut brannskum som inneholder fluorsulfonater i løpet av et par år.

- Brannskum representerer kanskje den største bidragsyteren til kjemisk forurensing av havet fra våre anlegg (Statoil). Dette er organhalogener som er giftige, akkumulerbare og persistente i miljøet. Statoil har ambisjon om fullstendig substitusjon av AFFF i løpet av et par år (første omgang faste installasjoner), opplyser Statoil.

I en mail til Vestteknikk, skriver Statoil at "Den generelle substitusjonsplikten gjelder alle og miljømyndighetene ser på fluorsulfonater som en prioritert miljøgift. Det vil være svært god HMS å foreta substitusjon så snart som praktisk mulig."

Som erstatningsprodukter, anbefaler Statoil RF1 og RF3 fra Solberg. Begge produktene er HOCNF-godkjente og kjemisk frie for fluorsulfonater:

 • RF1 er allerede godkjent og kan erstatte Arctic foam 201, AFFF 1%
 • RF3 er inne til godkjenning nå, og forventes godkjent om kort tid. RF3 kan erstatte «Arctic foam 203, AFFF 3%

Utskifting

Selskaper som i dag benytter «Arctic foam 201, AFFF %1» eller «Arctic foam 203, AFFF 3%», trenger ikke å søke om dispensasjon fra HOCNOF-krav. På sikt er det likevel ønskelig å fase ut fluorholdig skum. Vestteknikk er foreløpig avventende i påvente av nye produkter som tilfredsstiller miljøkrav, viskositet of krav til frysepunkt.

Vestteknikk forhandler RF1 og RF3, og kan være behjelpelige med utfasing av AFFF-skum. Ved bytte av skum, er det viktig å foreta skumanalyse for å sjekke at skumkonsentrat og vann blandes i riktig forhold.

Vedlegg

Skriv fra Miljødirektoratet 

HOCNF-godkjenninger på brannskum fra Solberg

 

 1. Slukkeanlegg for storkjøkken og frityr
  • Slukker frityr- og fettbranner
  • Rask og effektiv brannbekjempelse
  • Reduserer skadeomfang
  Be om pris
 2. Slukkeanlegg for elektriske skap
  • Effektiv bekjempelse av elektriske branner
  • Kompakt løsning som monteres inne i kabinettet
  • Kostnadseffektivt
  Be om pris
 3. Slukkeanlegg for avtrekkskap
  • Slukker branner raskt og effektivt
  • Øker sikkerheten i laboratoriet
  • Reduserer skadeomfanget ved mindre branntilløp
  Be om pris
 4. Slukkeanlegg for kjøretøy
  • Beskytter passasjerer og verdifull last
  • Enkel installasjon
  • Svært kostnadseffektivt
  Be om pris
 5. Slukkeanlegg for CNC-maskiner
  • Rask og effektiv brannbekjempelse
  • Enkel installasjon
  • Svært kostnadseffektivt
  Be om pris
 6. Jo Bird toughstore skap for fluktapparat
  • 762 x 282 x 211 mm
  • Transparent dør
  • Mulighet for plombering av dør
  kr 1 045,00 + mva
 7. Jo Bird firebird skap for pusteluftsutstyr
  • 857 x 1070 x 435 mm
  • Solid glassfiberskap
  • 2 stk, BA-fester, Rustfrie hengsler
  Be om pris
 8. Skuteng brannslukker ABC pulver 12 kg
  • 12 kilos pulverslukker
  • Frostsikker og MED-godkjent
  • Brannklasse A + B + C + elektriske branner
  kr 1 908,00 + mva
 9. Total aggregat BC pulver 25 kg
  • 25 kilos pulvertralle, MED-godkjent
  • For væske-og gassbrann, 5m slange
  • Brannklasser B+ C og elektriske branner
  kr 8 024,00 + mva
 10. Total aggregat AB skum 50 L
  • 50 liters skumtralle fra TOTAL
  • skumtype AFFF, MED-godkjent
  • Brannklasse A+B, 5m slange
  kr 7 285,00 + mva
 11. Skuteng brannslukker frityr 6L
  • 6 liters vannbasert frityrslukker
  • Klasse A og F. DNV-godkjent
  • For fett og trebranner
  kr 2 836,00 + mva
 12. Skuteng brannslukker CO2 5 kg
  • 5 kilos CO2-slukker
  • MED-godkjent
  • Brannklasse B 83 Brennbare væsker og elektriske branner
  kr 2 842,00 + mva
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.