Nyttige linker for deg som skal velge åndedrettsvern

Vi har samlet linker til nyttige oppslagsverk og ressurser for deg som skal ta valg om type åndedrettsvern.

Når en skal velge type åndedrettsvern, er det viktig at en følger arbeidstisynets 4 trinn for riktig beskyttelse.

1.Kartlegg eksponeringen.

For å kunne ta riktige valg om beskyttelse er vi helt avhengige av å vite hva luften vi puster inn inneholder, og hva den KAN komme til å inneholde under arbeidsprosessene. Mekanisk arbeid, oppvarming osv. kan endre eksponeringsbildet underveis. Gassmålinger og kartlegginger er helt nødvendige. En yrkeshygienisk vurdering er i mange tilfeller nødvendig.

2.Forstå hvordan stoffene vil påvirke kroppen.

Når man vet hvilken eksponering man kan bli utsatt for, er det også viktig at man setter seg inn i hvordan denne kesponeringen vil påvirke kroppen. Ulike stoffer er skadelige på ulike måter. Noen farer er umiddelbare, andre merkes over tid. Noen farer vil sansene våre oppdage, andre har vi ikke mulighet for å oppdage uten måleinstrumenter.

3.Velg riktig type åndedrettsvern.

Ut fra innsikten i punkt 1 og 2, kan man ta et valg om type åndedrettsvern som vil gi tilstrekkelig beskyttelse. Valget tas ut fra filterguide, forskrift om grenseverdier og beskyttelsesfaktor for de aktuelle stoffene. Se vårt produktutvalg her, eller spør oss om hjelp til å finne riktig type.

4.Skaff deg riktig opplæring

Når man har valgt vern, er det helt essensielt at man skaffer seg opplæring i riktig bruk og vedlikehold av utstyret. Ikke minst er det viktig at sluttbruker får tilstrekkelig opplæring. Vestteknikk tilbyr skreddersydde kurs i klasserom eller via videokonferanse.

 

Nyttige linker og ressurser om valg av åndedrettsvern:

Arbeidstilsynets infoside om åndedrettsvern

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier - Arbeidstilsynet

Standarder for åndedrettsvern  (her finner du beskyttelsesfaktor for de ulike typene åndedrettsvern. Standardene må kjøpes og kan lastes så ned digitalt.):

  • Engangsmaske EN 149
  • Engangsmaske m/ventil EN 405
  • Halvmaske med filter EN 140
  • Helmaske med filter EN 136
  • Batteridrevet åndedrettsvern for hetter eller skjermer EN 12941
  • Batteridrevet åndedrettsvern for halv- eller helmasker EN 12942
  • Trykkluftforsynt åndedrettsvern EN 14594
  • Selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) EN 137

NIOSH IDLH-verdier

Norsk olje og gass anbefalt retningslinje for tetthetstesting av åndedrettsvern

 

Filtrerende åndedrettsvern: Linker til filterguider fra produsenter.

Sundstrøm filterguide

3M filterguide

STS filterguide

 

Trykkluftforsynt åndedrettsvern:

Samarbeid for sikkerhet – Anbefaling 009N

NS-EN-12021:2014

NS-EN-137:2006

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.