Ozon - O3

Hvordan kan vi måle og beskytte oss mot Ozongass? Vi gir deg en kort introduksjon om bruksområder, egenskaper, farer, regelverk og verneutstyr for Ozon.

Ozon er et sterkt oksiderende stoff som brukes til desinfeksjon både i vann og i luft.

Ettersom Ozon ikke er et stabilt stoff, vil det hele tiden søke etter å reagere med andre, organiske stoffer. Ozongass kan derfor ikke oppbevares, og må produseres for umiddelbar bruk ved hjelp av en ozongenerator.

Bruksområdene til Ozon er mange og varierte. Fra enkel luftfjerning til rensing av drikke- og avløpsvann, desinfisering av skip og fartøy og som blekemiddel. Blant mye annet.

Giftig gass

For mennesker er Ozon giftig å puste inn. Gassen vil svi i øynen, og ned innpust vil den irritere luftveien og man vil få hoste og influensalignende symptomer. Grensevedien i Norge for Ozon er 0,1 ppm, men den skarpe, stikkende lukten av ozon kan kjennes allerede ved 0,01 ppm. IDLH (grensen for umiddelbar fare for liv og helse) er satt til 5 ppm.

Måling og beskyttelse

I rom hvor det brukes eller produseres ozon, i luft eller vann, må man altså måle for ozon. Dette kan gjøres med fast installert ozonvarslingsanlegg, eller med bærbare ozonvarslere som man fester til brystlommen.

Som fast anlegg for ozon kan man bruke IGD eller T100.
Som bærbar varsler kan man bruke BW Solo eller Blackline G7.

Ved påvisning av Ozon må man beskytte seg med heldekkende åndedrettsvern som beskytter både øyne og åndedrett. Sr 200 kan benyttes med filter ABE.

Dersom konsentrasjonen kommer over 5 ppm (IDLH-verdi) må man se på andre løsninger med trykkluftforsynt åndedrettsvern.

Se opptak av vårt webinar om ozon under (26 min.)

Last ned presentasjonen i pdf-format:

Linker til hendelser med ozon:

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.