Sikkerhet i batterirom med Li-ion Tamer deteksjon

Tidlig varsling av batterifeil med Li-ion Tamer deteksjonsanlegg for batterirom og UPS.

Riktig overvåkning av batterirom

Strømforsyning med Litium-ion-batterier er en kjemisk batteriprosess som en del av et elektrisk anlegg. Overvåkning av sikkerheten knyttet til batterirom og UPS bør derfor ivareta både el-sikkerhet og overvåkning av den kjemiske prosessen.

Tidlig varsling

De aller tidligste signalene på en batterifeil et at elektrolyttvæsken begynner å avgasse. Li-ion Tamer detekterer disse avgassene og kan varsle om batterifeil på tidligst mulig tidspunkt slik at sikkerhetstiltak og frakobling av batteriet kan skje før en thermal runaway starter. Kombinert med et godt BMS-system, gir Li-ion Tamer en optimal sikkerhetsløsning for batterirom og UPS.

Se webinar om Li-ion Tamer under:

Ja takk, jeg ønsker mer informasjon om Lion-Tamer deteksjonsanlegg for batterirom

Fyll inn
Fornavn
Etternavn
E-post
Stilling
Firma
Send mer informasjon om© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.