Sikkerhet i batterirom med Li-ion Tamer deteksjon


Tidlig varsling av batterifeil med Li-ion Tamer deteksjonsanlegg for batterirom og UPS.
 

Riktig overvåkning av batterirom

Strømforsyning med Litium-ion-batterier er en kjemisk batteriprosess som en del av et elektrisk anlegg. Overvåkning av sikkerheten knyttet til batterirom og UPS bør derfor ivareta både el-sikkerhet og overvåkning av den kjemiske prosessen.

Tidlig varsling

De aller tidligste signalene på en batterifeil et at elektrolyttvæsken begynner å avgasse. Li-ion Tamer detekterer disse avgassene og kan varsle om batterifeil på tidligst mulig tidspunkt slik at sikkerhetstiltak og frakobling av batteriet kan skje før en thermal runaway starter. Kombinert med et godt BMS-system, gir Li-ion Tamer en optimal sikkerhetsløsning for batterirom og UPS.

Se videopresentasjon av Li-ion Tamer her

Kontakt oss gjerne

Ta kontakt med oss på gass@sgsafety.no, eller på 51 95 96 00 for mer informasjon om batterisikkerhet, produkter og tjenester.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.