Sjekkliste for entring av lukket rom

Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Skikkelig opplæring og gode prosedyrer er helt nødvendig. Vi gir deg en liten introduksjon, eller kanskje en oppfriskning for deg som arbeider med å utstede entringstillatelser for arbeid i lukket rom.

Arbeid som skal utføres

Før en går igang med å vurdere farene ved entring, må man vite hvilken type arbeid som skal utføres. Er det snakk om en inspeksjon? Skal tanken rengjøres, og innebærer dette for eksempel fare for statisk elektrisitet som følge av høytrykkspyling? Skal det utføres varmt arbeid? Typen arbeid som skal utføres har mye å si for risikovurderingen, og bør alltid ligge til grunn før en vurderer faremomenter og sikkerhetstiltak

Tidligere innhold på tanken

Kunnskap om hva som tidligere har vært på tanken kan gi oss en god pekepinn på hva vi skal sjekke ved gassmåling. Har det vært nitrogen på tanken, vil det for eksempel være stor fare for oksygenmangel. Har tanken inneholdt brennbare væsker eller giftige gasser må vi ta hensyn til dette.

Faremomenter

De vanligste faremomentene ved entring er oksygenmangel, kjemisk eksponering, brann/eksplosjon, støy/vibrasjon, klemfare og fallfare.

Blinding og isolering

Selv om andre har ansvar for at dette skal være gjort sjekker man alltid tegninger før man kontrollerer fysisk at tanken er riktig isolert. Manglende isolering kan medføre farer som forgiftning, brann, eksplosjon og i noen tilfeller oversvømming og drukning.

Tankens utforming

Tegningene vil også gi oss mye informasjon om hvor vi bør planlegge målepunktene våre. Se opp for skillevegger, nedsenkninger, ulike nivåer i tanken.

Gassmåling

Tanken skal klareres av kompetent person før entring finner sted. Et entringssertifikat skal utstedes og henges godt synlig ved åpningen. Vær obs på at det også kan være nødvendig med flere målinger underveis i arbeidet.

Helsefare ved løsemidler/flyktige organiske forbindelser (VOC)

Selv om man ikke får utslag på en vanlig 4-gass-måler, er det ikke dermed sagt at tanken er trygg å entre uten åndedrettsvern. Dersom tanken f-eks. har inneholdt diesel- vil det være nødvendig med en Pid-måler som sjekker om tanken inneholder VOC (helseskadelige stoffer)

Risikovurdering/ SJA

En risikovurdering, f.eks. sikker jobbanalyse skal alltid gjennomføres før entring av lukkede rom. Dette behøver ikke være komplisert, men man må ha tenkt gjennom hvilke farer man kan utsettes for, og hvordan man skal redusere disse.

Entringsvakt og kommunikasjon

Entringsvakten skal være beredt til å tilkalle hjelp dersom en situasjon oppstår, og må derfor ha løpende kommunikasjon med personell inne i tanken.

Sikkerhetstiltak

Ventilering er som regel alltid nødvendig. Andre sikkerhetstiltak er personlig gassmåler til alle som er i tanken + entringsvakt, kommunikasjon mellom utførende inne i tanken og entringsvakt, kontroll med tennkilder, personlig verneutstyr og belysning.

Relaterte produkter

 1. Sett til gassmåling VOC med lader og koffert
  Sett til gassmåling VOC med lader og koffert
  • Komplett sett for VOC-måling
  • Gassmåler CUB, explorer case og lader
  • Verdens minste PID-monitor
  kr 14 995,00 + mva
 2. Lader til gassmåler PS200 comms clip
  Lader til gassmåler PS200 comms clip
  • Komponent til PS200 lader
  • Lading og kommunikasjon
  • Laderen består av 2 deler
  kr 351,00 + mva
 3. Tiger XT Select VOC Detector – PPM – Premium
  Tiger XT Select VOC Detector – PPM – Premium
  Be om pris
 4. MP400P ATEX, PID/LEL-VOL CH4(IR)/O2(LF)/CO+H2S with Hard Case
  MP400P ATEX, PID/LEL-VOL CH4(IR)/O2(LF)/CO+H2S with Hard Case
  Be om pris
 5. POLI gassmåler LEL, H2S, CO, O2 og VOC med pumpe
  POLI gassmåler LEL, H2S, CO, O2 og VOC med pumpe
  • Måler LEL, H2S, CO, O2, VOC - med pumpe
  • Stort utvalg av sensorer og konfigurasjoner
  • EX/ ATEX og CE-godkjenning
  kr 24 886,00 + mva
 6. Sett til gassmåling og entring
  Sett til gassmåling og entring
  • Kombinert gassmåler og varsler
  • Med koffert, slange og flyteball
  • Innebygget pumpe med av/ på funksjon
  kr 10 453,00 + mva
 7. Ladestasjon MicroClip XL/X3 lader 5 porter
  Ladestasjon MicroClip XL/X3 lader 5 porter
  • Ladestasjon for MicroClip X3 og XL
  • Lader opptil 5 gassmålere samtidig
  • Fra kvalitetsleverandør Honeywell BW
  kr 3 088,00 + mva
 8. ARA Dockingstasjon til gassmålere
  ARA Dockingstasjon til gassmålere
  • Kalibrering og bump-testing
  • Plass til 4 gassmålere samtidig
  • Enkle, brukervennlige funksjoner
  kr 28 495,00 + mva
 9. Gassmåler for acetaldehyd C2H4O | UNI
  Gassmåler for acetaldehyd C2H4O | UNI
  • Acetaldehyd (C2H4O) 0-40 ppm
  • IP67 for solid beskyttelse mot støv og vann
  • Liten, rimelig og hendig gassmåler
  kr 7 500,00 + mva
 10. Gassmåler for tetrahydrotiophen THT | UNI
  Gassmåler for tetrahydrotiophen THT | UNI
  • Tetrahydrotiophen (THT) 0-40 ppm
  • IP67 for solid beskyttelse mot støv og vann
  • Liten, rimelig og hendig gassmåler
  kr 7 500,00 + mva
 11. Gassmåler for metanetiol CH3SH | UNI
  Gassmåler for metanetiol CH3SH | UNI
  • Metanetiol (CH3SH) 0-10 ppm
  • IP67 for solid beskyttelse mot støv og vann
  • Liten, rimelig og hendig gassmåler
  kr 6 500,00 + mva
 12. Gassmåler for hydrogenklorid HCl | UNI
  Gassmåler for hydrogenklorid HCl | UNI
  • Hydrogenklorid (HCl) 0-15 ppm
  • IP67 for solid beskyttelse mot støv og vann
  • Liten, rimelig og hendig gassmåler
  kr 4 100,00 + mva
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.