Sjekkliste for entring av lukket rom

Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Skikkelig opplæring og gode prosedyrer er helt nødvendig. Vi gir deg en liten introduksjon, eller kanskje en oppfriskning for deg som arbeider med å utstede entringstillatelser for arbeid i lukket rom.

Arbeid som skal utføres

Før en går igang med å vurdere farene ved entring, må man vite hvilken type arbeid som skal utføres. Er det snakk om en inspeksjon? Skal tanken rengjøres, og innebærer dette for eksempel fare for statisk elektrisitet som følge av høytrykkspyling? Skal det utføres varmt arbeid? Typen arbeid som skal utføres har mye å si for risikovurderingen, og bør alltid ligge til grunn før en vurderer faremomenter og sikkerhetstiltak

Tidligere innhold på tanken

Kunnskap om hva som tidligere har vært på tanken kan gi oss en god pekepinn på hva vi skal sjekke ved gassmåling. Har det vært nitrogen på tanken, vil det for eksempel være stor fare for oksygenmangel. Har tanken inneholdt brennbare væsker eller giftige gasser må vi ta hensyn til dette.

Faremomenter

De vanligste faremomentene ved entring er oksygenmangel, kjemisk eksponering, brann/eksplosjon, støy/vibrasjon, klemfare og fallfare.

Blinding og isolering

Selv om andre har ansvar for at dette skal være gjort sjekker man alltid tegninger før man kontrollerer fysisk at tanken er riktig isolert. Manglende isolering kan medføre farer som forgiftning, brann, eksplosjon og i noen tilfeller oversvømming og drukning.

Tankens utforming

Tegningene vil også gi oss mye informasjon om hvor vi bør planlegge målepunktene våre. Se opp for skillevegger, nedsenkninger, ulike nivåer i tanken.

Gassmåling

Tanken skal klareres av kompetent person før entring finner sted. Et entringssertifikat skal utstedes og henges godt synlig ved åpningen. Vær obs på at det også kan være nødvendig med flere målinger underveis i arbeidet.

Helsefare ved løsemidler/flyktige organiske forbindelser (VOC)

Selv om man ikke får utslag på en vanlig 4-gass-måler, er det ikke dermed sagt at tanken er trygg å entre uten åndedrettsvern. Dersom tanken f-eks. har inneholdt diesel- vil det være nødvendig med en Pid-måler som sjekker om tanken inneholder VOC (helseskadelige stoffer)

Risikovurdering/ SJA

En risikovurdering, f.eks. sikker jobbanalyse skal alltid gjennomføres før entring av lukkede rom. Dette behøver ikke være komplisert, men man må ha tenkt gjennom hvilke farer man kan utsettes for, og hvordan man skal redusere disse.

Entringsvakt og kommunikasjon

Entringsvakten skal være beredt til å tilkalle hjelp dersom en situasjon oppstår, og må derfor ha løpende kommunikasjon med personell inne i tanken.

Sikkerhetstiltak

Ventilering er som regel alltid nødvendig. Andre sikkerhetstiltak er personlig gassmåler til alle som er i tanken + entringsvakt, kommunikasjon mellom utførende inne i tanken og entringsvakt, kontroll med tennkilder, personlig verneutstyr og belysning.

Relaterte produkter

 1. Oldham BM 25 områdeovervåkning
  • Trådløs områdeovervåkning
  • Alle fordelene med et fast anlegg i en mobil løsning
  • 170 timers batteritid
  Be om pris
 2. Dropsafe fallsikring for gassmålere
  • Fallsikring med 5:1 sikkerhetsfaktor
  • Omslutter og sikrer hele gjenstanden
  • Forhindrer små, fallende gjenstander
  kr 1 751,00 + mva
 3. Honeywell BW GasAlertMicroClipXL Gassmåler
  • Liten og lett gassmåler
  • Enkel betjening med kun 1 knapp
  • Passer i BWs Microdock
  Be om pris
 4. BW 4-gassmåler LEL, O2, H2S, CO MicroClip X3
  • Verdens mest populære gassmåler
  • 5 års oksygensensor og 3 års garanti
  • IP68 for den beste beskyttelsen
  kr 9 649,00 + mva
 5. PS200 4-gassmåler med integrert pumpe LEL, O2, H2S, CO
  • Brukervennlig og populær 4-gassmåler
  • Robust gassvarsler med pumpe
  • Måler LEL, O2, CO og H2S
  kr 8 544,00 + mva
 6. Multi Gas Clip IR gassmåler
  • Liten og pålitelig 4-gassmåler
  • Hele 2 måneders batteritid
  • Måler H2S, CO, LEL og O2
  kr 9 288,00 + mva
 7. Honeywell BW GasAlertQuattro gassmåler
  • Pålitelig 4-gassmåler
  • Utskiftbar batteripakke for kontinuerlig drift
  • 18-20 timers batteritid
  kr 10 314,00 + mva
 8. Honeywell BW GasAlertMax XT II gassmåler
  • Integrert pumpe som kan skrus av og på
  • Solid og pålitelig 4-gassvarsler
  • Passe i BW Microdock
  kr 11 314,00 + mva
 9. BW Clip 24 mnd - O2 Real time
  • Vår enkleste og minste oksygenmåler
  • 2 års varighet
  • Vedlikeholdsfri
  kr 2 500,00 + mva
 10. Gassmåler for VOC | CUB gassvarsler (uten lader)
  • Liten og pålitelig VOC-varsler
  • Markedets mest følsomme PID-sensor
  • Detekterer VOC fra 1 ppb - 5000 ppm
  kr 10 999,00 + mva
 11. Ion Science Tiger Select benzen gassmåler
  • Måler benzen spesifikt med prøvetakningsrør
  • Elektronisk og nøyaktig avlesning ned til ppb-nivå
  • Raskt og presist. Viser resultat umiddelbart
  kr 36 980,00 + mva
 12. GMI Oxygas 500R gassmåler
  • Bærbart instrument egnet for gassfriing
  • Måler brennbare gasser og oksygen
  • Måler i både luft og inert atmosfære
  Be om pris
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.