Slik tester du gassmåleren før bruk

Funksjonstest av alle typer sikkerhetsutstyr er viktig for å sikre pålitelighet og driftssikkerhet. Følg de 10 stegene under for å teste din personlige gassvarsler før bruk.
 1. Visuell sjekk av karosseri og filter
  Se etter synlige skader. Er filteret så skittent at det er tett?
 2. Slå på instrumentet i friskluft
  Vent til oppstartsprosedyren er ferdig før du tar instrumentet inn i utsatt område.
 3. Display
  Sjekk om det er noen feilmeldinger i displayet. Sjekk at alle segmenter/piksler fungerer under oppstart.
 4. Kalibreringsdato
  Sjekk tidspunkt for neste kalibrering både i display og på kontrollapp. Datoen i displayet endres dersom du selv kalibrerer mellom årlig 3.-partskontroll. Kontrollappen vil derfor være gjeldende dersom datoene er ulike.
 5. Kontroll av alarmgrenser
  Alarmgrensene er satt fra produsent og vil normalt sett ikke bli endret. På de fleste instrumenter vises alarmgrensene under oppstartsprosedyren, men ikke på alle. Alarmgrensene på instrumenter som er levert av Vestteknikk blir justert til å samsvare med norske forskrifter.
 6. Nullverdier (friskluftsverdier)
  Ved oppstart i friskluft: sjekk at alle sensorene viser 0 (null) i verdi, utenom oksygen. O2 skal vise 20,9 i friskluft.
 7. Lekkasjetest (gjelder instrument med pumpe)
  Blokker innsug til pumpe og sjekk at du får feilmelding. Vanligvis "Flowfault" eller "sample fault"
 8. Type gasser som detekteres av instrumentet.
  Sjekk at instrumentet detekterer de gassene du kan bli eksponert for.
 9. Batteristatus
  Sjekk batteristatus i display. Instrumentet vil også gi beskjed ved lav batteristatus.
 10. Sensortest med kalibreringsgass
  "Bumptest" av instrumentet anbefales. Påfør testgass via pumpe/slange eller med "påføringshette" over sensorene. Kontroller da at alle sensorene gir utslag som stemmer med gassen. Dersom en ikke har mulighet til å teste med gass, blås "et tungt magedrag" på sensorene for å sjekke at O2-sensoren gir utslag.
 1. Oldham BM 25 områdeovervåkning
  • Trådløs områdeovervåkning
  • Alle fordelene med et fast anlegg i en mobil løsning
  • 170 timers batteritid
  Be om pris
 2. Dropsafe fallsikring for gassmålere
  • Fallsikring med 5:1 sikkerhetsfaktor
  • Omslutter og sikrer hele gjenstanden
  • Forhindrer små, fallende gjenstander
  kr 1 751,00 + mva
 3. BW MicroClip X3 4 gassmåler
  • Verdens mest populære gassmåler
  • 5 års oksygensensor og 3 års garanti
  • IP68 for den beste beskyttelsen
  kr 9 395,00 + mva
 4. PS200 gassmåler med integrert pumpe LEL, O2, H2S, CO
  • Brukervennlig og populær 4-gassmåler
  • Robust og kompakt gassvarsler
  • Måler LEL, O2, CO og H2S og har integrert pumpe
  kr 8 544,00 + mva
 5. Multi Gas Clip IR gassmåler
  • Liten og pålitelig 4-gassmåler
  • Hele 2 måneders batteritid
  • Måler H2S, CO, LEL og O2
  kr 8 371,00 + mva
 6. Honeywell BW GasAlertQuattro gassmåler
  • Pålitelig 4-gassmåler
  • Utskiftbar batteripakke for kontinuerlig drift
  • 18-20 timers batteritid
  kr 9 730,00 + mva
 7. Honeywell BW GasAlertMax XT II gassmåler
  • Integrert pumpe som kan skrus av og på
  • Solid og pålitelig 4-gassvarsler
  • Passe i BW Microdock
  Be om pris
 8. Gassmåler for VOC | CUB gassvarsler (uten lader)
  • Liten og pålitelig VOC-varsler
  • Markedets mest følsomme PID-sensor
  • Detekterer VOC fra 1 ppb - 5000 ppm
  kr 10 999,00 + mva
 9. Ion Science Tiger Select benzen gassmåler
  • Måler benzen spesifikt med prøvetakningsrør
  • Elektronisk og nøyaktig avlesning ned til ppb-nivå
  • Raskt og presist. Viser resultat umiddelbart
  kr 35 730,00 + mva
 10. GMI Oxygas 500R gassmåler
  • Bærbart instrument egnet for gassfriing
  • Måler brennbare gasser og oksygen
  • Måler i både luft og inert atmosfære
  Be om pris
 11. GMI Shipsurveyor 6 gassmåler med koffert
  • 4-gass måleinstrument med pumpe
  • Førstevalget for overvåking og klarering av lukket rom
  • MED og ATEX-sertifisert
  Be om pris
 12. GMI Gasurveyor 541R gassmåler
  • Ideelt 4-gass-instrument for tankklarering
  • Måler brennbare gasser i ppm, %LEL og VOL% i luft
  • Kan brukes i alarm-modus eller måle-modus
  Be om pris
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.