VOC-måling i høy luftfuktighet

Ion Sciences har utviklet ny teknologi som gir raskere, mer nøyaktig og mer pålitelig måling av VOC (Volatile Organic Compounds) selv i miljøer med høy og varierende luftfuktighet.

Raskere, mer nøyaktig og mer pålitelig deteksjon av VOC

Produksjon, lagring og transport av olje og gass, gir arbeidsmiljøer med høye krav til sikkerhet og komplekse krav til gassdeteksjons-utstyr.

For å ivareta sikkerheten til personell og anlegg, det er viktig å ha deteksjonsutstyr med rask responstid og nøyaktige måleresultater, som er pålitelig i alle sitasjoner for å måle VOC (flyktige organiske forbindelser).

Luftfuktighet, kjent problem ved måling av benzen og andre VOC

Der er et kjent problem at vanlige PID-sensorer blir mer og mer unøyaktige når de utsettes for forurensing og høy luftfuktighet. Problemet med unøyaktige målinger, gjelder ikke bare i land og regioner hvor høy luftfuktighet er et kjent problem; Det er også vanlig at instrumenter som kalibreres i et luftkondisjonert miljø, for eksempel et kontorbygg, gir feil måleresultater når det brukes utendørs.

Feil måleresultater kan gi betydelig sikkerhetsrisiko. Ved 90 % luftfuktighet vil instrumenter med vanlig PID-sensor, gi målinger med en feilmargin på 60%. Dette kan skape farlige situasjoner ved måling av løsemidler, drivstoff, klorerte avfettingsmidler, benzen og kjølevæske, eller ved måling av uorganiske gasser som ammoniakk og hydrogensulfid.

Mislykkede forsøk

For å redusere feilmålinger ved høy luftfuktighet, har flere produsenter forsøkt å finne løsninger som kompenserer for fuktigheten.

Noen har forsøkt å montere en fuktighetssensor og omregne måleresultatet ved hjelp av en algoritme. Andre har forsøkt å installere tørkerør i instrumentet for å tørke gass-strømmen. Andre igjen har forsøkt å fukte kalibreringsgassen for at den skal være mest mulig lik atmosfæren.

De fleste av disse forsøkene har vist seg å ha liten effekt på nøyaktigheten av målingene. I tillegg har de vist seg å forsinke instrumentets responstid og «clear-down»-tid.

Ion Science fant løsningen

I stedet for å lete etter løsninger for å omgå problemet, valgte IonSciense å gå motsatt vei.

Utviklingsteamet gikk i gang med utstrakt forskning for å utvikle en helt ny teknologi.

Ion Sciende Fence Electrode Technology ble løsningen.

Tester viser at denne teknologien leverer raske, mer nøyaktige og mer pålitelige måleresultater under en rekke utfordrende forhold, uavhengig av luftfuktighet og forurensning.

Beskytter sensoren mot fuktighet

Årsaken er at fuktighet og forurensing passerer gjennom instrumentet på en måte som gir lav kontakt med sensoren. Dette gir rask, pålitelig og uforstyrret måling, raskere responstid og kjappere «clear-down».

I situasjoner som utvikler seg raskt vil Ion Sciences Fence Electrode-teknologi gi økt sikkerhet for anlegg og personell.

Fence Electrode-teknologien finnes flere instrumenter fra IonScience:

Tiger er et unikt håndholdt måleinstrument for nøyaktig måling av Benzenog VOC. Med direkte visning og bruk av prøverør kan man kartlegge eksponeringen på stedet og påvise benzen helt ned til 1ppb.. Passer for yrkeshygienisk bruk.

CUB er verdens minste og letteste eprsonlige PID-monitor for påvising av VOC. Varsleren gir tidlig varsling og farlige gasser - før konsentrasjoner oppstår. Passer for operatører og alle som kan være utsatt for VOC.

 1. Oldham BM 25 områdeovervåkning
  • Trådløs områdeovervåkning
  • Alle fordelene med et fast anlegg i en mobil løsning
  • 170 timers batteritid
  Be om pris
 2. Honeywell BW GasAlertMicroClipXL Gassmåler
  • Liten og lett gassmåler
  • Enkel betjening med kun 1 knapp
  • Passer i BWs Microdock
  Be om pris
 3. BW 4-gassmåler LEL, O2, H2S, CO MicroClip X3
  • Verdens mest populære gassmåler
  • 5 års oksygensensor og 3 års garanti
  • IP68 for den beste beskyttelsen
  kr 9 649,00 + mva
 4. PS200 4-gassmåler med integrert pumpe LEL, O2, H2S, CO
  • Brukervennlig og populær 4-gassmåler
  • Robust gassvarsler med pumpe
  • Måler LEL, O2, CO og H2S
  kr 8 800,00 + mva
 5. Multi Gas Clip IR gassmåler
  • Liten og pålitelig 4-gassmåler
  • Hele 2 måneders batteritid
  • Måler H2S, CO, LEL og O2
  kr 9 288,00 + mva
 6. Honeywell BW GasAlertQuattro gassmåler
  • Pålitelig 4-gassmåler
  • Utskiftbar batteripakke for kontinuerlig drift
  • 18-20 timers batteritid
  kr 7 622,00 + mva
 7. Honeywell BW GasAlertMax XT II gassmåler
  • Integrert pumpe som kan skrus av og på
  • Solid og pålitelig 4-gassvarsler
  • Passe i BW Microdock
  kr 11 314,00 + mva
 8. Gassmåler for O2 med 2 års batteri | BW Clip
  • Vår enkleste og minste gassmåler for oksygen
  • 24 måneders varighet
  • Vedlikeholdsfri og en-knapp-funksjon
  kr 2 500,00 + mva
 9. Gassmåler for VOC | CUB gassvarsler (uten lader)
  • Liten og pålitelig VOC-varsler
  • Markedets mest følsomme PID-sensor
  • Detekterer VOC fra 1 ppb - 5000 ppm
  kr 10 999,00 + mva
 10. Ion Science Tiger Select benzen gassmåler
  • Måler benzen spesifikt med prøvetakningsrør
  • Elektronisk og nøyaktig avlesning ned til ppb-nivå
  • Raskt og presist. Viser resultat umiddelbart
  kr 36 980,00 + mva
 11. GMI Oxygas 500R gassmåler
  • Bærbart instrument egnet for gassfriing
  • Måler brennbare gasser og oksygen
  • Måler i både luft og inert atmosfære
  Be om pris
 12. GMI Shipsurveyor 6 gassmåler med koffert
  • 4-gass måleinstrument med pumpe
  • Førstevalget for overvåking og klarering av lukket rom
  • MED og ATEX-sertifisert
  Be om pris
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.