Webinar om asbest og sanering

I samarbeid med Miljø-Sanering arrangerer vi et praktisk rettet webinar hvor vi viser hvordan man skal rigge opp for en asbestsaneringsjobb og hvilke sikkerhetstiltak som kreves.

WEBINAR:
Asbest og sanering

Gratis webinar 7. juni
Arbeidstilsynet uttrykker bekymring for manglende kunnskap om asbestsanering blant arbeidere.

I samarbeid med Miljø-Sanering arrangerer vi et praktisk rettet webinar hvor vi viser hvordan man skal rigge opp for en asbestsaneringsjobb og hvilke sikkerhetstiltak som kreves.

Helge Tønnessen er daglig leder i Miljø-sanering, og har mange års erfaring fra bransjen og vi ser steg for steg hvordan man gjennomfører en asbestsaneringsjobb i tråd med gjeldende krav.

Passer ikke tidspunktet?
Alle påmeldte får tilsendt link til opptaket slik at vi kan se webinaret når og hvor du vil.


Program

- Hvordan utføre en asbestsaneringsjobb på en trygg og sikker måte

- Etablering av sone og sluse

- Montering av vifte

- Undertrykksmåling

- Riktig bruk av verneutstyr

- Av- og påkledning

- Håndtering av avfall

- Krav til registrerte virksomheter for asbestsanering

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.