Over 100 år med service-erfaring


Tilbakeblikk til 2017: Denne høsten feiret vi både 10, 20 og 30 års jubileum i vår serviceavdeling. Til sammen har våre 11 offshoreteknikere over 100 års erfaring. Betydelig lengre enn noen andre serviceavdelinger innen vårt felt.

Faktisk er gjennomsnittsansienniteten i Vestteknikks serviceavdeling på 10 år, og samtlige serviceteknikere har over 5 års ansiennitet. -Det gir en veldig god følelse å vite at når vi sender ut folk på jobb, så får kunden en erfaren og dyktig tekniker med minimum 5 års erfaring, og at vi kan være stolte over den kvaliteten vi leverer, forteller daglig leder Geir Magne Årvik. 

Den som har jobbet lengst i serviceavdelingen er Tore Skårdal som nylig rundet 30 år i Vestteknikk. Frittalende som få, og med et brennende engasjement og stolthet for faget, har de fleste et forhold til Tore. Med 30 års operativ erfaring, er det få eller ingen andre som har lengre og bredere erfaring fra ulike serviceoppdrag offshore.

-Tore er en vanvittig lojal og faglig dyktig person. Jeg kan nok med hånden på hjertet si at vi ikke hadde vært der vi er i dag innen service offshore hvis det ikke hadde vært for Tore, slår Geir Magne fast.

Fylling og trykktesting av dykkeflasker for både nordsjødykking og hobbybruk, var en viktig del av arbeidet til Vestteknikk på 80-tallet. I tillegg fikk vi en Statoilkontrakt på tilsyn og vedlikehold av utstyr til H2S-beredskap. Dette ble starten på en rekke oppdrag innen H2S-beredskap både for Statoil, Saga, Norsk Hydro, Norske Shell og Conoco utover 90-tallet.

20 år med gassdeteksjon

Siden introduksjonen av Minigass tidlig på 90-tallet, har gassdeteksjon vært et av kjerneområdene til Vestteknikk. Frode Sevdal som i år har vært i Vestteknikk i 20 år, er en av de personene i Norge som har lengst erfaring innenfor gassdeteksjon. Da han startet i Vestteknikk i 1997, hadde Minigass nærmest blitt standarden for personlig gassdeteksjon offshore. 

Med fersk eksamen i svakstrøm fra teknisk fagskole, startet han som servicetekniker på gass. I dag er han leder for produksjonsavdelingen i Vestteknikk, og er vår fagekspert innen gassdeteksjon.

- Frode er stødigheten selv, og en man alltid kan regne med, konstaterer Geir, som heller ikke legger skjul på at vi ofte støtter oss på Frodes gassfaglige og IT-tekniske kompetanse, forteller Geir Magne.

H2S-beredskap og vekst i service

Utover 90-tallet knyttet Vestteknikk kontakt med flere og flere produsenter og fikk egne agenturer for det norske markedet. Scott Safety ble vårt agentur innen pusteluft, med flaggskip som Elsa og Centurion på produktsiden.

I 1994 begynte vi å ta inn brannapparater fra Skuteng. Med det fulgte også en del serviceoppdrag offshore innen brann, og vi ble godkjent av rådet for brannslokkemateriell.
For Smedvik tok vi service på brannapparater på rigger som Vest Vanguard og Vest Delta, som i dag heter Songa Delta. Vestteknikk har fulgt disse riggene hele tiden, og tar i dag vedlikehold på alle Songa sine rigger, inkludert de nye Cat D-riggene.

I 94-95 fikk vi kontrakt med Norsk Hydro om inspeksjon av alle nye rigger som ble tatt inn, deriblant West Vanguard og Treasure Saga
Etter hvert fikk vi H2S-beredskap for Norsk Hydro, Statoil, Saga og Conoco. Og Norske Shell, noe som førte til en kraftig økning i staben rundt 96-97.

Kurt Bøthun startet som servicetekniker innen brann og pust for 10 år siden. 

- Kurt er en dyktig tekniker og ærekjær overfor jobben han utfører.  I tillegg er han en ekte handyman som får til det meste, og er en viktig bidragsyter til å holde orden og system på verkstedet vårt, forteller Geir Magne.

Bærebjelke

Gjennom hele service-historien til Vestteknikk, har rammekontrakten med ConocoPhillips vært en av de viktigste bærebjelkene. Vedlikeholdskontrakten innen gassmåling og pusteluft på Ekofisk for Phillips Petroleum ble etter hvert utvidet til også å inkludere brannapparater.

- Selv om vi setter stor pris på alle våre kunder, er det på sin plass å takke ConocoPhillips i denne sammenhengen. Den tilliten de har vist oss gjennom mer enn 25 år , har vært veldig verdifull for oss, og har kunnet sikre kontinuitet i serviceavdelingen.

Fra hammerfest i Nord til Falklandsøyene i sør

I dag er Vestteknikk tilstede med serviceoppdrag fra Hammerfest i nord, til Falklandsøyene i sør. De senere årene har vi også påtatt oss langt flere oppdrag på land, og har nå en rekke industribedrifter og kraftselskaper på kundelisten. Årlig service på brannvernutstyr, pusteluftutstyr for evakuering fra tunneler og fjellhaller, entringsutstyr til kommunale avløpsanlegg og gassdeteksjonsutstyr til prosessindustri/ industrivern er noe av det vi leverer til landbasert industri.

Et klart satsingsområde for oss har vært sertifiseringer. Selvsagt har vi sertifiseringer som Achilles, Sellicha og DNV, men vi er også en av de få service-tilbyderne som er ABS-sertifiserte.
Vestteknikk har hatt en jevn og naturlig vekst helt siden oppstarten. I dag består vårt serviceteam av 11 dyktige medarbeidere. Mange av dem med lang fartstid fra Noha, og alle har minimum 5 års erfaring fra Vestteknikk.

- Vi er veldig stolte av at vi har klart å beholde hele dette solide og dyktige teamet gjennom de siste års nedgangstider, og nå er godt rustet til å møte oppturen som allerede er godt i gang hos oss, legger Geir Magne til.

2017 avsluttes med utdeling av kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste til Mona Vagle og Tore Skårdal, som begge har vært ansatt i 30 år. En flott avslutning på et godt år, noe også utsiktene for 2018 så langt gir håp om.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.