Ozon - O3


Hvordan kan vi måle og beskytte oss mot ozongass? Vi gir deg en kort introduksjon om bruksområder, egenskaper og farer ved tilstedeværelse av ozon, og forteller litt om regelverk og verneutstyr for personlig beskyttelse.

Ozon er et sterkt oksiderende stoff som brukes til desinfeksjon både i vann og i luft. Ettersom ozon ikke er et stabilt stoff, vil det hele tiden søke etter å reagere med andre, organiske stoffer. Ozongass kan derfor ikke oppbevares, og må produseres for umiddelbar bruk ved hjelp av en ozongenerator.

Bruksområdene til ozon er mange og varierte. Fra enkel luftfjerning til rensing av drikke- og avløpsvann, til desinfisering av skip og fartøy, Gassen brukes som blekemiddel og til desinfeksjon.

Giftig gass

For mennesker er ozon giftig å puste inn. Gassen vil svi i øynene, og ved innpust vil den irritere luftveiene med følger som hoste og influensalignende symptomer. Grensevedien i Norge for ozon er 0,1 ppm, men den skarpe, stikkende lukten av gassen kan allerede kjennes ved 0,01 ppm. IDLH (grensen for umiddelbar fare for liv og helse) er satt til 5 ppm.

Måling og beskyttelse

I rom hvor det brukes eller produseres ozon, enten i luft eller vann, må man altså måle for gassen. Dette kan gjøres med fast installert ozonvarslingsanlegg, eller med bærbare ozonvarslere som man fester til brystlommen.

- Som fast anlegg for ozon kan man bruke IGD eller T100.
- Som bærbar varsler kan man bruke BW Solo eller Blackline G7.

Gassvarslere for ozon (O3)

Åndedrettsvern for ozon (O3)

Ved påvisning av ozon skal man beskytte seg med heldekkende åndedrettsvern som beskytter både øyne og åndedrett. SR 200 kan benyttes med filter ABE. Dersom konsentrasjonen kommer over 5 ppm (IDLH-verdi) må man se på andre løsninger med trykkluftforsynt åndedrettsvern.

Se vårt gratis webinar om ozon under - 26 min

Presentasjon i PDF-format

Ja takk, jeg ønsker mer informasjon om måling og varsling av ozon:

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.