På jobb med SAR

For fem-seks år siden klatret SAR-ansatte ned i båttankene uten noe beskyttelsesutstyr. Det er utenkelig i dag.

- Ingen i vår bransje hadde verneutstyr, men det ble aldri påvist noen skader som jeg vet om, forteller Jarle Staurland. Han er arbeidsleder for SAR, og har med seg et team som er i full gang med vasking nede i tankene til supplybåten REM SURVER.

Krevende verneutstyr

Tankvaskerne hadde et problem, og det var såre hornhinner i øynene på grunn av såpen som ble brukt. Så fikk bransjen mer kunnskap om farene som kunne oppstå i en tank, og SAR-ansatte krevde verneutstyr.

Nå er det strenge regler og prosedyrer for tankvask. Arbeiderne kler seg opp i full beskyttelsesdrakt med friskluftutstyr og gassmåler.

H2S og giftige gasser

En tankvask kan ta fra en time til et døgn, avhengig av om det bare er bunnen eller hele tanken som skal vaskes og hvor grundig vaskingen skal være.
REM SURVER er en supplybåt som frakter boreslam til oljerigger. Dette blir brukt i brønnen under boring og etterpå blir boreslammet fraktet tilbake til land. I tankene til slike båter kan det være et for høyt nivå av H2S, giftige gasser og kjemikalier fra boreoperasjonen.

- Vi tar grundige målinger før vi går ned i en tank. En stor slange tilfører luft fra en kompressor ned i tanken vi jobber i. Med gjevne mellomrom analyserer vi luften med instrumentet Testo, forteller Staurland.

Kurs

Staurland er fornøyd med verneutstyret fra SG Safety. Spesielt at våre fagfolk kom ut til SAR og holdt kurs i bruk av gassmåler og pusteluftutstyr.

Hva skjer om dere avdekker for høye H2S verdier for eksempel?

- Finner vi giftige gasser, brannfarlige gasser eller for høye H2S verdier går alarmen. Da spyler vi med vann og bruker en sugeslange som skifter ut luften i tanken. Så måler vi igjen, men vi går ikke igang med å vaske tanken før et verneombud er på plass og gir godkjenning, understreker Staurland.

Tankvaskerne bruker også pusteluftutstyr som står i beredskap hos SAR. Ombord REM SURVER er det også såkalt nødflasker eller pusteluftutstyr for evakuering og korte jobber.

Opp fra en av tankene til REM SURVER dukker en mann i orange opp. Jarle forteller at det kun er til ære for fotografen.

- Normalt tar vi bare pauser når vi må for å bli ferdig med jobben.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.