Plassering av personlig gassvarsler

Slik plasserer du din personlige gassvarsler riktig i pustesonen

Bærbare gassmålere er uunnværlige mange steder hvor farlig gass kan oppstå, fordi det er den eneste måten å overvåke pustesonen kontinuerlig. Mange steder brukes bærbare målere i kombinasjon med faste anlegg. Selv om faste gassdetektorer også gir beskyttelse, vil de ikke forflytte seg med brukeren, og vil ikke gi alarm dersom brukeren beveger seg utenfor den fastmonterte sensorens radius. 

I noen tilfeller brukes også bærbare varslere alene. Dette kan være tilfellet dersom området entres så sjelden at et fast anlegg ikke kan forsvares økonomisk, om området er så lite at det ikke er praktisk mulig å installere, eller dersom gassfaren ikke er permanent tilstede (f.eks. når en tankbåt legger til kai).


Hvor plasseres måleren?

Pustesonen defineres som området innenfor 25 centimeters radius fra brukerens munn og nese. En personlig gassvarsler kan plasseres på flere ulike steder i pustesonen.

Varsleren kan festes til jakke eller på utsiden av brystlommen. Alternativt kan varsleren også festes til bandulær eller med hjelm-clips. Vigtigst av alt er at varsleren til enhver tid er godt festet.

Bærbare målere leveres normalt med 1,2,3,4 eller 5 sensorer, hvor den vanligste sensorkombinasjonen er:

H2S - hydrogensulfid LEL - brennbare gasser CO - karbonmonoksid O2 - oksygen

Andre vanlige gasser å detektere:

 • CO2 - karbondioksid
 • NH3 - ammoniakk
 • SO2 - svoveldioksid
 • Cl - klor
 • ClO2 - klordioksid
 • N2O - lystgass
 • NO2 - nitrogendioksid
 • PH3 - fosfin
 • HCN - hydrogencyanid
 • O3 - ozon
 • VOC - flyktige organiske forbindelser

Pustesonen defineres som området innenfor 25 centimeters radius fra brukerens munn og nese. En personlig gassvarsler kan plasseres på flere ulike steder i pustesonen. Varsleren kan festes til jakke eller på utsiden av brystlommen. Alternativt kan varsleren også festes til bandulær eller med hjelm-clips. Viktigst av alt er at varsleren til enhver tid er godt festet. Bærbare målere leveres normalt med 1,2,3,4 eller 5 sensorer, hvor den vanligste sensorkombinasjonen er:

Produkter

Tips: Flere kunder kontakter oss og spør om de kan bruke artikler fra nettsiden til interne sikkerhetsmøter o.l. Det synes vi selvsagt er veldig positivt. Vi setter også pris på en tilbakemelding på hva du synes er nyttig og aktuelle temaer du ønsker at vi skal skrive om.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.