Service på lokasjon

Mange av våre service- og vedlikeholdstjenester kan utføres ute hos kunde. Under ser du hvilke tjenester dette gjelder. Vi tar gjerne en uformell prat for å kartlegge hva som vil være den beste løsningen for deg. Fyll ut kontaktskjemaet under, så tar en av våre erfarne teknikere kontakt med deg.


Tjenester som kan utføres ute hos kunde onshore eller offshore.

 

Vi tar oppdrag over hele verden fra Kirnenes i nord til Falklandsøyene i sør.

 • Trykkprøving
 • Kalibrering av faste gassdeteksjonsanlegg
 • Kalibrering og vedlikehold av bærbare gassmålere
 • Kontroll og sertifisering av sveiseanlegg
 • H2S-beredskap
 • Kompressorservice
 • Service på åndedrettsvern og trykkluftsutsyr
 • Tetthetstesting av åndedrettsvern
 • Kurs
 • Luftanalyse
 • Service og funksjonstest av brannslukkesystemer
 • Årlig kontroll av brannslukkeutstyr
Kontakt meg om service


Fyll ut skjemaet under, så tar en av våre teknikere kontakt med deg for en uforpliktende prat om hvordan vi kan løse ditt servicebehov der du er


Kontaktinfo

Kunde/Firma
Kontaktperson Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
E-post adresse


Hva gjelder forespørselen?


Utstyr/tjenester som innngår i oppdragsforespørselen:
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.