Trykktesting av brannslanger

Vestteknikk trykktester brannslanger i henhold til NS-EN 671-3 og NS-EN 3910

Både flate brannslanger og slangetromler skal trykktestes hvert 5. år. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig og utføres av virksomhet som er godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Vestteknikk har denne godkjenningen, og utfører kontroll, ettersyn og vedlikehold av alle typer brannslokkemateriell for for mange kunder innen landbasert industri, kraftselskaper og offshore installasjoner.

Se hvordan vi trykktester brannslanger

Testing av slanger

Selve trykktestingen utføres ved at slangen rulles ut og fylles med vann med 16-20 bars trykk, avhengig av slangetype. Dersom slangen ikke har noen lekkasjer, bløs trykket av, og slangen godkjennes.

Årets farge

De fleste kjenner begrepet "årets farge" fra fallsikringsutstyr og løfteutstyr. Alt utstyr som gjennomgår årlig kontroll, merkes med en plombering i "årets farge". På den måten kan en med et enkelt øyekast vite når utstyret sist ble kontrollert. Vestteknikk har videreført denne fargemerkingen også til brannvernutstyr og pusteluftutstyr, selv om det ikke er noe formelt krav til dette.

Årets farge 2018: gul, 2019: grønn, 2020: blå, 2021: rød, 2022: gul osv.

1. Servicetekniker Stian Berge trykksetter slangene for årlig kontroll.

2. Manometeret bekrefter at slangen holder riktig trykk.

3. Trykkes bløs av og slangene tømmes for vann.

Etter trykktesting rulles slangene ordentlig sammen og legges tilbake i pall før merking med årets farge.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.