Trykkprøving av gassflasker


SG Safety er sertifisert kontrollør av gassflasker i sømløst stål, kompositt og aluminium. Vi trykkprøver både gassflasker og pressluftflasker enten de er stasjonære eller transportable.

Alle selskaper som skal trykkteste transportable gassflasker, må være sertifisert i henhold til ADR/RID 2021 – forskrift om landtransport av farlig gods. For våre kunder er dette kravet særlig relevant ved trykktesting av flasker med nitrogen, CO2 og inergen.

Første serviceselskap godkjent under DNV

SG Safety er godkjent som  internorgan under DNV for trykkprøving av gassflasker for kunder. Godkjenningen gjelder både trykkprøving inne på vårt verksted på Forus, og mobil trykktesting ute hos kunder.

Se hvordan vi utfører mobil trykktesting av flasker

Tidligere uklarhet rundt regelverk

Veien frem mot en godkjenning har vært preget av mye uvisshet. Vi opplever at det tidligere har vært en felles oppfatning i bransjen om at periodisk kontroll og prøving av gassflasker har vært dekket av Arbeidstilsynets godkjenninger med de kravene til kursing og kompetanse som stilles der.
Etter flere runder med kontakt med ISO-samarbeidspartner, Arbeidstilsynet og DSB i løpet av de siste årene, var konklusjonen at selskaper som skal drive med periodisk kontroll og prøving av gassflasker, må være sertifisert i henhold til ADR/RID forskrift om landtransport av farlig gods 2019 kapittel 1.8.7.6 og EU direktiv 2010/35/EU.


Før 1.1.2020 var det kun mulig å være internorgan for kontroll og prøving av egne gassflasker.
Fra januar 2020  ble det er mulig å bli sertifisert internorgan for alle gassflasker, også for gassflasker som vi selv ikke eier.


I januar 2020 startet vi derfor prosessen med DNV for å bli sertifisert internorgan for kontroll og prøving av gassflasker.


17. 08.2020 mottok vi den gode nyheten om at vi nå er godkjent som internorgan under DNV for trykktesting av gassflasker i sømløst stål, kompositt og aluminium.

Klare for oppdrag

Kravene til godkjenning for trykkprøving av flasker har den siste tiden blitt belyst i kjølvannet av Heimdal-ulykken, hvor en nitrogenflaske sprengte og to arbeidere ble hardt skadet. Selv om denne ulykken ikke skyldtes trykkprøvingen av flasken, opplever vi at mange selskaper tar kontakt med oss i disse dager da de etter denne saken har oppdaget at deres leverandør for trykkprøving av flasker ikke er godkjent for å gjøre jobben. Trenger du hjelp til trykkprøving av gassflasker, står våre serviceteknikere klare til å hjelpe deg, på land, offshore, ute hos kunde eller på vårt verksted.

Flasker med følgende gassinnhold kan behandles og trykkprøves i henhold til standard prosedyre og sikkerhetstiltak: Nitrogen (N2), Oksygen (O2), Argon (Ar), Karbondioksid (CO2) og Inergen. For flasker med annet innhold kan det komme tilleggskostnader knyttet til ekstra sikkerhetstiltak.

Ta kontakt med pust@sgsafety.no eller tlf 51 95 96 00 for mer informasjon.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.