Luftanalyse


SG Safety utfører elektronisk analyse av pusteluftkvalitet fra trykkluftanlegg, kompressorer og pressluftflasker. Vi sjekker at luftkvaliteten er i henhold til kravene i NS-EN 12021.


 

All luft som brukes til pusteluft skal analyseres regelmessig for å sjekke at den er trygg å puste i. SG Safety utfører slike analyser for kunder offshore og på land. Tjenesten kan utføres både inne på vårt verksted og ute i felt. Vi har leier også ut og selger utstyr for å foreta luftanalyser.

Alle selskaper som skal trykkteste transportable gassflasker, må være sertifisert i henhold til ADR/RID 2021 – forskrift om landtransport av farlig gods. For våre kunder er dette kravet særlig relevant ved trykktesting av flasker med nitrogen, CO2 og inergen.

Spotmåling eller kontinuerlig overvåkning

Mange lurer på om de har behov for et instrument for å ta spot-målinger av pusteluften, eller om de trenger et instrument for kontinuerlig overvåkning av pusteluften. Som en tommelfingerregel kan en si at dersom en har et luftanlegg som er bygget for pusteluft og kun brukes til dette formålet, så vil spotmålinger i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Dersom en er usikker på kvaliteten til pusteluften, bør en derimot velge kontinuerlig overvåkning. For eksempel i tilfeller hvor kompressoren brukes til både arbeidsluft og pusteluft.

Krav til pusteluftkvalitet

Kravene til pusteluftkvalitet er regulert i Standarder og forskrifter. Noen av parametrene er ulike i de ulike bestemmelsene. Vestteknikk forholder seg da til det strengete kravet, slik at en alltid er innenfor alle krav.

Krav til pusteluftkvalitet er fastatt i:

NS-EN 12021:2014
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier kap. 5
Forskrift om administrative ordninger, kap. 10

Produkter for måling av luftkvalitet

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.