Luftanalyse

Vestteknikk utfører elektronisk analyse av pusteluftkvalitet fra trykkluftanlegg, kompressorer og pressluftflasker. Vi sjekker at luftkvaliteten er i henhold til kravene i NS-EN 12021.

Vi utfører luftanalyse på pusteluft fra trykkluftanlegg, kompressorer og pressluftflasker.
Analysen gjøres elektronisk og i henhold til  krav til luftkvalitet i NS-EN 12021.

 

All luft som brukes til pusteluft skal analyseres regelmessig for å sjekke at den er trygg å puste i. Vestteknikk utfører slike analyser for kunder offshore og på land. Tjenesten kan utføres både inne på vårt verksted og ute i felt. Vi har leier også ut og selger utstyr for å foreta luftanalyser.

 

Elektronisk pusteluftanalyse med SafeAir tester

Teknologien innen luftanalyse gjorde et kvantesprang da Vestteknikk i 2016 endelig lanserte SafeAir Tester fra britiske Factair for elektronisk analyse av pusteluft.

SafeAir leveres med et selvforklarende touch bildedisplay som enkelt lar deg velge hvilken type pusteluftutstyr som skal tas analyse av. Instrumentet kobles til pusteluften, og målingen gjøres automatisk på 12 minutter. SafeAir genererer elektroniske pdf-sertifikat av resultatene. Dette overføres elektronisk til PC eller hentes ut via USB-stick. Safeair kan brukes på både strøm og batteri. Instrumentet er så enkelt i bruk at opplæring normalt ikke er nødvendig. Årlig kalibrering må påregnes.

Kostnadsmessig ligger SafeAir på samme nivå som Testo. Brukervennligheten og fordelene med SafeAir gjør derfor at dette i dag fremstår som førstevalget for luftanalyse. Safeair kan brukes både til spot-måling og kontinuerlig overvåking. Instrumentet kan leveres i bærbar koffert, eller fastmontert i skap. Finnes i EX og non EX-versjon.

CO2CO

For faste offshore-installasjoner, leverer vi permanente skap for kontinuerlig overvåkning av pusteluft, kalt CO2CO. Dette er et produkt utviklet og produsert av Vestteknikk, tilpasset gjeldende NORSOK-krav og med godkjent dokumentasjonspakke. Skapet er EX-godkjent, og kobles til kontrollrom med lyd- og lys-alarm. Vestteknikk har levert omlag 40 CO2CO-skap til norske, faste installasjoner.

Spotmåling eller kontinuerlig overvåkning?

Mange lurer på om de har behov for et instrument for å ta spot-målinger av pusteluften, eller om de trenger et instrument for kontinuerlig overvåkning av pusteluften. Som en tommelfingerregel kan en si at dersom en har et luftanlegg som er bygget for pusteluft og kun brukes til dette formålet, så vil spotmålinger i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Dersom en er usikker på kvaliteten til pusteluften, bør en derimot velge kontinuerlig overvåkning. For eksempel i tilfeller hvor kompressoren brukes til både arbeidsluft og pusteluft.

Luftanalyse med testrør

Tidligere var det vanlig å foreta luftanalyse med testrør/ tubes. Denne metoden er både tidkrevende og unøyaktig, og erstattes iderfor i dag i større og større grav av elektroniske målinger.

Selve testen gjennomføres ved at man plasserer 4 ulike testrør på en manifoil som man kobler til pusteluften. Rørene måler henholdsvis Vanninnhold, CO, CO2 og olje. For å få et riktig måleresultat, skal man ifølge manualen regne gjennomsnitt av 5 målinger. Man trenger derfor 20 prøverør til hver måling og prosessen tar rundt 1 time. Det er også verdt å merke seg at brukte rør skal behandles som spesialavfall. Resultatene fra målingene leses av manuelt på en skala på røret. Vinkelen man holder røret i, vil påvirke resultatet, og avlesningen vil derfor ikke være helt pålitelig. Gjennomsnittet av de 5 målingene regnes ut og loggføres manuelt. Luftanalyse med prøverør krever kunnskap og opplæring. Inngangsprisen er noe lavere enn for andre metoder, men forbruket av prøverør vil derimot ta igjen denne kostnaden over tid.

Krav til pusteluftkvalitet:

Kravene til pusteluftkvalitet er regulert i Standarder og forskrifter. Noen av parametrene er ulike i de ulike bestemmelsene. Vestteknikk forholder seg da til det strengete kravet, slik at en alltid er innenfor alle krav.

Krav til pusteluftkvalitet er fastatt i:

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.