Trykktesting av pressluftflasker


Dykkeflasker, røykdykkerflasker, paintballflasker og andre typer pressluftflasker er alle underlagt krav om periodisk kontroll og trykktesting. Vi skiller mellom sømløse flasker i stål eller aluminium og flasker produsert i kompositt materiale. Det kan også være forskjell i hvilke regelverk som gjelder og levetiden for flaskene.

SG Safety er godkjent som kontrollør og utfører kontroll og trykktesting av flasker etter gjeldende myndighetskrav.  Selv om det meste av slike krav er hentet fra såkalte "EN Standarder", så har hvert land anledning til å sette opp egne krav som er strengere enn EN standarden. I Norge har vi en slik forskrift: "Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern"

Forskriften skiller mellom dykkerflasker og pressluftflasker til bruk over vann.

Pressluftflasker som brukes under vann skal trykkprøves hvert 2. år.
Pressluftflasker som brukes til alt annet formål skal trykkprøves hvert 5. år

Ved kontroll av flasker skal en sjekke

1. Trydelig merking og identifisering på flasken.

2. Funksjon og eventuelle skader på flaskeventil.

3. Innvendig og utvendig visuell kontroll.

Bæremeisklammer og eventuelt flasketrekk skal alltid demonteres under kontrollen.

Kontroll og trykkprøving skal utføres av en godkjent kontrollør. SG Safety har denne godkjenningen og utfører trykktesting av alle typer trykkluftsflasker fra alle produsenter.

Forstå kontrolletiketten

Sort og hvit fargemarkering på selve flaskehalsen indikerer at det er luft som er på flasken. Flasker som inneholder andre gasser, merkes med andre farger.

Kontrolletiketten skal tydelig vise trykkprøvingsdato og dato for neste trykkprøving. Den skal også vise godkjent kontrollørnummer (SG Safety har nummer 76).

Flasker som brukes til dykking har stempel D

Flasker som brukes over vann har stempel Å

 

Anbefalt trykkprøving med vannkappe

Trykkprøving ved hjelp av vannkappe utføres ved at flasken fylles med vann og senkes ned i en vannbeholder som lukkes tett, kun med tilkopling til et måleglass. Flasken blir så trykksatt til 1,5 ganger arbeidstrykket som vi har lest ut fra merkingen på flasken - og den totale utvidelsen av flasken under trykk vil kunne leses av direkte på vårt måleglass. Etter 1 minutt avlastes trykket, og nivået i måleglasset skal senkes tilbake til nivå før trykksettingen.

Slik vi ser det er det store fordeler med å benytte vannkappe ved trykktesting av trykkluftflasker:

- Sikkerhet for operatøren
- Tidsbesparende
- Feilkilder minimeres

SG Safety benytter alltid vannkappe for trykkprøving av alle typer flasker med volum til og med 15 liter.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.