SG Safety fornyer viktig rammeavtale med operatørselskap

 

Rammeavtalen omfatter service og vedlikehold av brannslokkemateriell, pusteluftsutstyr og gassmåleinstrumenter på faste offshore installasjoner. Avtalen har en varighet på inntil 9 år.

 

-Denne rammeavtalen er svært viktig for oss. Dette er en av våre største kunder hvor vi har hatt rammeavtale om offshore service sammenhengende siden slutten av åttitallet. Avtalen gir oss god forutsigbarhet i oppdragsmengden i mange år fremover. Langvarige kundeforhold som dette gir også våre teknikere verdifull erfaring og kjennskap til kundens installasjoner og dermed mulighet til å kunne gjøre en enda bedre jobb for kunden, forteller daglig leder og innehaver, Geir Magne Årvik.

SG Safety ble tildelt anbudet fordi tilbudet var kommersielt best og fordi SG Safety har levert tilfredsstillende kvalitet og service i tidligere leveranser. 

 

Viktig avtale

SG Safety, den gang under navnet Vestteknikk, inngikk første gang serviceavtale med operatørselskapet så tidlig som i 1989. Selskapet siden den gang hatt sammenhengende rammeavtale om service og vedlikehold av kritisk sikkerhetsutstyr. 

De første årene omfattet avtalen gassmålingsutstyr, pusteluftsutstyr og H2S-beredskap. Ved fornyelse i 2012 ble avtalen utvidet til også å gjelde brannslukkeutstyr.

 

Effektivisering og erfaring

Gjennom mange års erfaring har SG Safety utarbeidet en modell for å effektivisere servicearbeidet gjennom samkjøring og tverrfaglig kompetanse. 

-Det har vist seg å være en god og kostnadseffektiv modell for våre kunder, forteller Årvik.

 

Satser på service

SG Safety har i dag 21 ansatte i teknisk service-avdeling og tar oppdrag innen gassdeteksjon, pusteluft og brannvern. 

-Vi har de siste årene hatt om lag 20 % årlig omsetningsvekst og satser videre på service. Dette innebærer at vi nå ansetter flere teknikere og bygger ut våre lokaler på Forus for å kunne ivareta økt oppdragsmengde i årene som kommer, avslutter Årvik.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.