SG SAFETY POLITIKK


LEDELSESSYSTEM

Vi skal sikre trygghet for mennesker som jobber i farlige og utsatte arbeidsatmosfærer, gjennom bruk av gassmåling, åndedrettsvern og brannvern slik at oppdragene kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, for å sikre verdier og skåne miljøet. Våre kunder skal kjenne oss som en solid og pålitelig leverandør av teknisk beskyttelse innen gassmåling, åndedrettsvern og brannvern.

For SG Safety ligger nøkkelen til dette arbeidet i engasjement og forståelse for oppgavene som den enkelte utfører. Vi gir trygghet for ansatte ved å sørge for økonomiske vilkår som sikrer langsiktighet og mulighet for videreutvikling. Våre interesseparter skal være trygge på at SG Safety etterlever deres krav samt gjeldende myndighetskrav. Vi skal søke samarbeid gjennom andre aktører i markedet innenfor vårt fagområde, for å oppnå større markedsfordeler samt kunne utvikle oss til å bli bedre. Vårt mål skal være å kunne tilby kunden den beste løsningen. Vi følger opp våre leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at de følger de samme etiske og myndighetspålagte krav som vi selv forholder oss til.


HMS - ARBEIDSMILJØ

ISO 45001:2018


HMS har høyeste prioritet i alle våre operasjoner og vårt mål er null skader på personell.
Vi skal ha en solid HMS kultur og arbeide for et helsefremmende arbeidsmiljø,
tuftet på en filosofi om at vi skal ta vare på hverandre og ønske å gjøre hverandre bedre.

KVALITET

ISO 9001:2015


HMS har høyeste prioritet i alle våre operasjoner og vårt mål er null skader på personell.
Vi skal ha en solid HMS kultur og arbeide for et helsefremmende arbeidsmiljø,
tuftet på en filosofi om at vi skal ta vare på hverandre og ønske å gjøre hverandre bedre.

MILJØ

ISO 14001:2018


Vi skal være en miljøbevisst bedrift som ivaretar miljøet på en best mulig måte.
For å sikre god utnyttelse av naturresurser har vi ombruk, resirkulering og
søkelys på produkter med lang varighet høyt på prioriteringslisten.
Vi setter ambisiøse miljømål og overholder disse.

INFORMASJONSSIKKERHET

ISO 27001:2022


Vi skal levere stabil kvalitet i henhold til kundens forventninger, og stadig søke forbedringer i måten vi leverer produkter og tjenester.

ENERGI

ISO 50001:2018


Vi skal kontinuerlig søke å redusere energiforbruket igjennom investeringer og satsing på energieffektive maskiner og løsninger.
Vi fordrer bevisstgjøring av ansatte til å "slå av" energikrevende utstyr og materiell som ikke er i bruk.
Vi skal ved enhver anledning videreutvikle bruken av mer miljøvennlig energi som for eksempel solenergi.

Noen av våre sertifiseringer

 

SG Safety politikk - last ned som PDF under40 år med trygghet i farlige omgivelser

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.