Skan-Kontroll blir det første offisielle alarmsenteret for G7 i Norge


G7 har fått eget, landsdekkende alarmsenter. Det betyr at små og mellomstore bedrifter kan få full beredskap med G7 uten å måtte ha vaktordning i egen organisasjon. Alarmsentralen er åpen 24/7 og dekker hele landet.

Økt trygghet for alle som jobber alene

Fra deres døgnbemannede sentral i Oslo mottar Skan-Kontroll alarmer fra bedrifter i hele landet. Når en G7-alarm utløses, vil alarmsentralen motta alarmen innen 3 sekunder. Da kan vakten se nøyaktig posisjon på instrumenet som har gått i alarm, samt få opp all informasjon om hva som utløste alarmen. Vakten kan ringe opp brukeren og snakke med vedkommende. Ikke minst vil alarmsenteret raskt kunne tilkalle industrivern og nødetater. Dette åpner muligheter for at G7 kan gi økt trygghet for ALLE som jobber alene, også de som ikke har en vaktordning i bedriften. 

 

Med G7 vil alarmsenteret motta alarmer om:

 

Fallulykker
Bevegelsesløshet
SOS-alarm
Gassalarm
Manglende check-in

24 timer i døgnet, hele året

Et sentralt alarmsenter for G7 er en viktig milepæl for industribedrifter i Norge. G7 er verdens første, komplette sikkerhetsmonitor for alenearbeidere.

Et nytt alarmsenter gjør den tilgjengelig for alle, fra bønder og selvstendig næringsdrivende som jobber alene hele dagen, til små bedrifter uten egen beredskapsorganisasjon, og til store bedrifter som ønsker å ta imot alarmene i egen organisasjon.

Les mer om G7 her

Det er mange grunner til å knytte seg til en ekstern vaktsentral. Skan-kontroll sin sentral er bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Operatørene som bemanner vaktsentralen har alle lang erfaring fra sikkerhetsrelatert arbeid. Vaktsentralen er adgangsbegrenset og kun autorisert personell har tilgang. Vaktsentralen er sikret mot hendelser som kan påvirke driften. Tiltakene omfatter blant annet nødstrøm, kameraovervåkning, adgangskontroll og automatisk overvåkning og back-up av alle systemer.

Skan-Kontrolls alarmsentral har ansvar for

  • Beredskapstjeneste, beredskapsplaner og beredskapsbistand til bedrifter
  • Mottak og reaksjon ved utløst assistansealarm fra bedrifter, deriblant G7
  • Koordinering av tjenestebiler og ressursutnyttelse
  • Elektronisk sporing av bil/båt/verdigjenstander
  • Trygghets,- volds og overfallsalarmer
  • Løsninger innen intelligent kameraovervåkning
  • Andre tekniske løsninger

Skan-kontroll ble etablert i 1974 og har helt siden starten drevet utelukkende med svinnreduserende virksomhet, kontroll og vaktvirksomhet. Skan-kontroll ble i 2014 helt innlemmet i Nokas Group og har ansvar for disse fagområdene innad i konsernet.

Les mer om Skan-kontroll.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.