Slik hjalp vi Grønmo gjenvinningsstasjon med å måle avgassing av metan og H2S fra grunnen


Bygget på et gammelt avfallsdeponi - Grønmo gjenbruksstasjon opplevde avgassing fra grunnen fra H2S og metan. Slik hjalp vi dem med kontinuerlig gassmåling på området.

Som mange andre steder er Grønmo gjenbruksstasjon i Oslo bygget på et gammelt avfallsdeponi. Dette gir dem utfordringer med avgassing av H2S og Metan fra grunnen som siger inn i driftsbygningene på stedet. SG Safety i samarbeid med vår leverandør IGD vant anbudskonkurransen om kontinuerlig måling av hydrogensulfid, oksygen og metangass inne i de to driftsbygningene på Grønmo-området.


Anbudet krevde fleksibel og kostnadseffektiv gassdeteksjon for å logge alarmdata på stedet. Vår løsning til leveranse, installasjon og vedlikehold av utstyr for måling av gasser fra grunnen er både innovativ og kostnadsbesparende.

Krav til overvåkning av gasser fra grunnen

Oslo kommune, avdeling for renovering og energigjenvinning, driver Grønmo gjenbruksstasjon hvor innbyggere kan levere hageavfall for kompostering. Historisk sett pleide stedet å være et deponi for husholdningsavfall. Dette betyr at stedet opplever perioder med avgassing fra bakken. Et gassbehandlingssystem er på plass der rør i bakken leverer oppsamlet gass til en generator / forbrenningsmotor. Noe av denne gassen brukes som varmekilde for bygninger, men av og til blir gassen blusset av. Det er også risiko for gasslekkasjer under vedlikehold av generatormotoren.

Grønmo-området har 2 bygninger på stedet - et verksted og hvilebrakker. Begge bygningene har gjennom årene opplevd gasslekkasjer som har vandret gjennom fra bakken. De primære gassene som har lekket gjennom er hydrogensulfid og metan. Begge bygningene har ventilasjon, men kommunen har gjennomført en risikovurdering og funnet at det trengtes et kontinuerlig overvåkningssystem for gass fra grunnen. Dette var for å gi økt sikkerhet for ansatte på stedet og for å styre ventilasjonen ut fra måledata for gass. Oslo kommune utlyste derfor et anbud om en gassdeteksjonsløsning. Vestteknikk og vår leverandør IGD vant anbudet og fullførte installasjonen i september 2020.

Installasjon av overvåkningssystem for gasser fra grunnen

SG Safety og IGD valgte å tilby banebrytende og fleksibel 2-ledet, adresserbar gassdeteksjonsteknologi. Siden anlegget bare trengte to systemer med opptil 12 detektorer totalt på hvert system, var nye TOCSIN 635 PLUS gassdeteksjonskontrollpanel den ideelle løsningen. TOCSIN 635 er en kostnadseffektiv og fleksibel løsning som møter kravene i spesifikasjonen. TOCSIN 635 PLUS kan ha opptil 32 detektorer på en enkelt adresserbar 2-ledet kabelvei. 635 PLUS har innebygde reléer og nødbryter. En-knapps/hjul menybetjening og bransjens første 1-klikks automatisk alarm- og systemoppsett var også en stor fordel for kunden.

SG Safety leverte Safe area 750 adresserbare gassdetektorer for metan (pellistorer), oksygen og hydrogensulfid. En av fordelene med løsningen var 5-årige oksygen- og pellistordetektorer med lang levetid. Pellistorsensorene til IGD er også de mest giftresistente detektorer tilgjengelig på markedet. Dette er essensielt, da det reduserer de langsiktige vedlikeholdskostnadene, samtidig som den gir enestående deteksjonskvalitet.

TOCSIN 635 installasjon

Anlegget ble installert i september 2020. Den innovative løsningen med to-ledet kabel og adresserbare sensorer gjorde selve installasjonen rask og kostnadseffektiv. TOCSIN 635 har automatisk alarm- og systemoppsett. Systemet settes opp med ett enkelt knappetrykk. Dermed reduseres installasjons- og igangkjøringstid og mulige menneskelige feil med oppsett, sammenlignet med alternative gassdeteksjonsteknologier inkludert utdaterte analoge (4-20mA) systemer.

TOCSIN 635 PLUS gassdeteksjonskontrollpanel ble installert i verkstedområdet, med totalt 12 detektorer (O2, H2S og metan). I følge spesifikasjonene skulle alarmene og dataloggen lagres på en lokal PC. Dette ble levert ved hjelp av vår kostnadsfrie PC-programvare koblet til TOCSIN 635 PLUS via den innebygde RS485-utgangen. HMS-personellet på stedet kunne dermed se alle live alarmer eksternt via PC og laste ned logg til bruk i HMS- og kvalitetssystemer. Dette var et viktig krav i anbudet. TOCSIN 635 PLUS gassdeteksjonskontrollpanel ble også utstyrt med backup batteri i tilfelle strømbrudd. En tilsvarende installasjon ble satt opp i hvilebrakken, men da med 9 detektorer koblet til TOCSIN 635 PLUS gassdeteksjonskontrollpanel.

Sluttresultatet

Øyvind Thorsen, regionansvarlig Øst i SG Safety, var vår prosjektleder for installasjonen. “Dette var den første installasjonen i Norge med IGD, og vi er glade for å kunne fortelle at kunden er veldig fornøyd med arbeidet og innsatsen fra oss. Den enkle installasjonen betydde at vi klarte å holde oss innenfor budsjettet og redusere tiden brukt på stedet. Evnen til å sette opp systemet via telefonen var en stor suksess, og det var enkelt å navigere og bruke TOCSIN 635-systemet. Støtten fra IGD gjennom prosessen var utrolig nyttig og gjorde den første installasjonen vår enkel. Så langt har utstyret vist seg å være stabilt og fungere uten driftsproblemer. SG Safety er veldig fornøyd med samarbeidet med Oslo kommune og spesielt de ansatte på Grønmo, som også ser ut til å være gjensidig”.

Salgsdirektør i IGD, Colin Peake, kommenterer også den første installasjonen av IGDs 2-Wire Addressable-teknologi i Norge. “IGD var veldig glade for å støtte Øyvind og hele teamet i SG Safety med å vinne dette første anbudet. Ikke bare med produktforsyningen, men også vårt første arbeid med å gi oversikt over gassfare for kunden og forstå risikoen og hvordan den kan reduseres.

IGDs 2-Wire adresserbare gassdeteksjonssystem tilfredsstilte alle kravene til applikasjonen. Oppkobling av gassdeteksjon på 2-ledet kabel reduserte installasjonskostnadene og lokale detektorer kunne styre alarm lydgivere direkte med signal rett fra detektoren. Dette reduserte kablingen ytterligere og dermed også kostnadene.

Prosjektering og design ble gjennomført raskt, og samarbeidet mellom SG Safety og IGD fungerte godt. På denne måten kom vi raskt i gang med installasjon og gjorde oss gode erfaringer til kommende prosjekter. Godt jobbet av alle involverte.”

Prosjektkonklusjon

Avdeling for renovering og energi i Oslo kommune var imponert over installasjonen og utstyret som ble levert av både IGD og SG Safety. Prosjektet var også den første installasjonen med IGDs banebrytende 2-wire adresserbare teknologi i Norge.

Denne installasjonen viser tydelig behovet for mer avansert gassdeteksjonsutstyr for å møte kunders stadig mer sofistikerte behov. IGDs avanserte adresserbare teknologi vinner lett frem blant utdaterte analoge og grunnleggende adresserbare systemer. Mindre kabler, bedre tilkobling og innebygd intelligens for å gjøre oppsettet så enkelt som mulig er blant hovedårsakene til dette.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.