Slik tester du gassmåleren før bruk


Funksjonstest av alle typer sikkerhetsutstyr er viktig for å sikre pålitelighet og driftssikkerhet. Følg de 10 stegene under for å teste din personlige gassvarsler før bruk.

1

Visuell sjekk av karosseri og filter

Se etter synlige skader. Er filteret så skittent at det er tett?

2

Slå på instrumentet i frisk luft

Vent til oppstartsprosedyren er ferdig før du tar instrumentet inn i utsatt område.

3

Display

Sjekk om det er noen feilmeldinger i displayet. Sjekk at alle segmenter/ piksler fungerer under oppstart.

4

Kalibreringsdato

Sjekk tidspunkt for neste kalibrering i display- og kontrollapp. Datoen i displayet endres dersom du selv kalibrerer mellom årlig kontroll. Kontrollappen vil derfor være gjeldende dersom datoene er ulike.

5

Kontroll av alarmgrenser

Alarmgrensene er satt av produsent og vil normalt ikke bli endret. På de fleste instrumenter vises alarmgrensene under oppstartsprosedyren, men ikke på alle. Alarmgrensene på instrumenter som er levert av SG Safety blir justert for å samsvare med norske forskrifter.

6

Nullverdier (friskluftsverdier)

Ved oppstart i friskluft: Sjekk at alle sensorene viser 0 (null) i verdi, utenom oksygen. O2 skal vise 20.9 i friskluft.

7

Lekkasjetest (for instrumenter med pumpe)

Blokker innsug til pumpe og sjekk at du får feilmelding. Vanligvis "flowfault" eller "sample fault".

8

Type gasser som detekteres av instrumentet

Sjekk at instrumentet detekterer de gassene du kan bli eksponert for.

9

Batteristatus

Sjekk batteristatus i display. Instrumentet vil også gi beskjed ved lav batteristatus.

10

Sensortest med kalibreringsgass

Bumptest av instrumentet anbefales. Påfør testgass via pumpe/ slange eller med "påføringshette" over sensorene. Kontroller da at alle sensorene gir utslag som stemmer med gassen. Dersom en ikke har mulighet til å teste med gass, blås et "tungt magedrag" på sensorene for å sjekke at O2-sensoren gir utslag. 

Våre bærbare gassmålere

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.