Slik vedlikeholder du gassmåleren


Bærbare gassmålere blir stadig enklere i bruk og mer vedlikeholdsfrie. Likevel er det noen enkle ting du må passe på for at måleren din skal vare lengst mulig.

Både oppladbare og "bruk-og-kast"-målere krever grunnleggende vedlikehold, selv om omfanget er betydelig mindre for målere som ikke skal lades. Generelt er det 3 ting å huske på for å sikre lengst mulig levetid for din gasdetektor: 

Funksjonstest

Ofte kalt bump test. Testgass påføres gassdetektoren før bruk for å sjekke at sensoren gir utslag og fungerer som den skal.

Tidligere var det vanlig praksis å blåse på oksygensensoren for å sjekke alarm. Ved bruk av testgass vil en få testet alle sensorene, ikke bare oksygensensor. I flere land er det krav til regelmessig bump-test. I Norge er dette ikke enda et krav, men praksis i mange selskaper.

Best practice anbefaling, uavhengig av merke og modell på måleren, er å utføre bumptest daglig.

Kalibrering

Gassvarslere må kalibreres minst en gang årlig. Praksis i mange selskaper er hyppigere intervaller. Kalibrering av sensorene sikrer at måleresultatene på gassvarsleren stemmer med konsentrasjonen i atmosfæren. SG Safety holder kurs for dem som ønsker å kalibrere instrumenter selv. Vi har også gode ordninger for å ta service på instrumenter på vårt serviceverksted.

Sensorskifte

Levetiden på oksygensensorer har økt betraktelig de siste årene. Sensorer må skiftes ut med en intervalll på 2-5 år, avhengig av type instrument. Øvrige sensorer kan være nødvendig å skifte oftere dersom de blir utsatt for hyppig eksponering.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.