Utleie - bærbare gassmålere


Mindre prosjekt eller sjelden bruk? 

Hos oss kan du leie gassvarslere for kortere eller lengre oppdrag. Vi tilbyr også løsninger for leie-til-kjøp ved lengre tids prosjekter.

Utleieparken vår rullerer basert på kundenes behov. Det vil si at vi leier ut tilgjengelige instrumenter på lager. Vi konfigurerer gassmålerne til kundens ønske, og setter sammen sensorer som varsler om aktuelle, giftige gasser.

Dette inkluderer alt fra 1-gassmålere, til 5-gassmålere som kan detektere opptil 5 gasser samtidig. Vanlige gasser til utleieforespørsler er H2S, CO, LEL, O2, men vi leverer også til måling av VOC, ammoniakk, ozon, SO2, kvikksølv.

 


 

 

Instrumentene kan fås med og uten pumpe (med slange, flyteball etc.), og med tilbehør til kalibrering etter hva behovet er. 

Noen av de vanligste gassmålerne vi leier ut er PS200, MGC, X3 og POLI.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.