Verdens dag for forebygging av arbeidsulykker og sykdom


28. april er verdensdagen for sikkerhet og helse på jobb. Vi i SG Safety markerer dagen med å legge vekt på noe av det vi har lært av pandemien, og håper vi alle tar med oss videre.

- Hvis det er en ting jeg håper vi tar med oss fra det året vi har vært gjennom, så er det at vi også skal beskytte oss mot farer vi ikke kan se.

Utsagnet kommer fra Katrine Tonning, som til daglig jobber med å spre informasjon og dele kunnskap om teknisk beskyttelse av mennesker og verdier i SG Safety. Gjennom vårt arbeid har vi i SG Safety en målsetning om at det ikke skal skje noen ulykker innen gass, pust og brann hos våre kunder. Vår øverste prioritet er derfor å dele kunnskap og erfaring om farer som kan oppstå, og hvordan man kan bruke teknisk verneutstyr for å unngå ulykker og sykdom.

Farene vi ikke ser

- Vi ser at bedrifter og enkeltpersoner er flinke til å beskytte seg mot de umiddelbare farene. Eksplosjonsfare, oksygenmangel og støv som irriterer øynene er eksempler på konkrete farer som vi kan påvise, kjenne eller sanse der og da. I slike tilfeller opplever vi at bedrifter og ansatte er nøye med å bruke verneutstyr riktig og tenke føre var. Men farene vi utsetter oss for har ikke alltid umiddelbare konsekvenser. Noen ganger kommer symptomene snikende. Da er det ikke alltid like lett å få folk til å forstå at de må beskytte seg.

Hun sikter til de mange eksemplene hvor mennesker har målt for eksplosjonsfare og oksygenmangel uten å få utslag på gassvarsler. Man jobber gjerne fast over mange år i samme jobb og tror at alt er ok. Men det kan finnes farer i atmosfæren som vi ikke merker der og da. Det kan være helseskadelige stoffer, kalt VOC, eller biologisk eksponering som bakterier og virus. Over tid merker man gjerne symptomer som at pusten blir tyngre, man har ofte hodepine eller løs mage.

- Langtidsvirkningene av å slurve med verneutstyr kan gi betydelig nedsatt livskvalitet. Små, jevnlige eksponeringer over tid, kan gjøre stor skade. Og når man oppdager dem, er skaden allerede skjedd, forteller Tonning.

Lærdommen fra pandemien

- Under pandemien har vi blitt så flinke til å bruke munnbind som et føre var-prinsipp. Det har blitt en selvfølge at man tar på seg munnbind når man går inn i et rom eller et område hvor man kan bli eksponert for viruset. Jeg skulle ønske at vi ble like flinke til å bruke åndedrettsvern som et føre var-prinsipp når vi får inn i områder hvor det kan være farer som gir langtidsskader på helsen vår, forklarer hun.

Forebygging av arbeidsulykker og sykdommer

Verdensdagen for sikkerhet og helse på jobben skal øke bevisstheten om hvordan du kan gjøre arbeidet trygt og sunt og om behovet for å heve den politiske profilen til arbeidssikkerhet og helse.

- Vi synes dette er en fin anledning til å minne om at vi skal beskytte oss mot både de umiddelbare farene og de farene som gir konsekvenser over tid.

Fo å få til dette er det spesielt to ting vi brenner for. Det ene er å være nøye med bruk av åndedrettsvern. Det andre er å måle med en gassvarsler som har PID-sensor. Det vil si at den varsler for helseskadelige stoffer. En vanlig gassvarsler med 1,2,3 eller 4 sensorer vil ikke varsle om disse stoffene som kan gi langtidsskader og permanent nedsatt helse. Vi anbefaler gjerne å se vårt gratis webinar om VOC her.

Samarbeid for bedre helse og færre ulykker

For å nå frem i arbeidet med å forebygge arbeidsrelaterte ulykker og sykdom, er der avgjørende at alle bidrar.

Myndigheter må sørge for regelverk og forskrifter som sikrer arbeidere og gir selskaper vekstgrunnlag. Arbeidsgivere må sørge for et trygt arbeidsmiljø. Og sist men ikke minst må hver enkelt av oss bidra med å jobbe trygt, bruke verneutstyr og leve etter føre var-prinsippet.

Riktig god verdensdag for sikkerhet og helse på jobb.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.