Vestteknikk, Tenotec og Stavanger Brannsikring blir SG Safety


Fra januar 2022 finner du Vestteknikk, Tenotec og Stavanger Brannsikring her på vårt nye, felles nettsted SG Safety.

Vi satser for å styrke teknisk beskyttelse av mennesker og verdier inn i fremtiden

Når Vestteknikk, Tenotec og Stavanger Brannsikring fusjonerer til ett selskap fra januar 2022, er det for å utnytte synergiene mellom selskapene og skape rom for å utvikle nye tjenester. Etter flere tiår år som søsterselskaper med samme eier fusjoneres selskapene til ett felles selskap. Det betyr starten  på et helt eventyr under navnet SG Safety.

SG Safety vil fremdeles ha de samme eierne, de samme menneskene og de samme verdiene. Samtidig vil satsingen tilføre mye nytt.

Se video av Stian og Geir fortelle om planene


Hovedmålet med sammenslåingen er satsning, utvikling av produkter og tjenester, og videre vekst. For kundene vil dette oppleves på flere måter:

Sterkere fagmiljø

Flere hoder tenker bedre enn ett. Når vi slår sammen alle våre kloke hoder, vil vi kunne tilby deg en enda større bredde og dybde i kompetanse. Slik at vi kan være en god, faglig støtte for deg i spørsmål om gass, pust og brann.

Bredere produktsortiment

Som SG Safety vil vi tilby et enda bredere produktspekter innen gass, pust og brann. En samlet serviceavdeling og samlet kursavdeling vil kunne tilby flere tjenester og kurs retalert til våre fagområder.

Større kapasitet

Med større avdelinger vil vi ha større kapasitet og fleksibilitet til å kunne hjelpe deg med dine behov til ønsket tid. Vi bygger også nytt logistikksenter på 3000 m2 på Tau for å kunne ha større lagerkapasitet, og mulighet til å kunne holde bufferlager for våre storkunder.

En kontaktperson

Som kunde vil du kunne få en kontaktperson som du kan forholde deg til uansett produktområde.

Som kunde vil du kunne få en kontaktperson som du kan forholde deg til uansett produktområde.

Har vokst seg sammen

Da Vestteknikk-gründeren kjøpte Tenotec for 25 år siden, skilte de to selskapene seg ved at Vestteknikk jobbet direkte mot kunder, mens Tenotec i stor grad drev som et grossistselskap. Gjennom årene har selskapene vokst seg mer og mer like. Begge selskapene jobber i dag mot sluttkunder innenfor flere kjernebransjer.

Etter hvert som produkt- og tjenesteområdene har blitt utvidet, har vi etter hvert utviklet et kompletterende produktspekter som utfyller hverandre. På kundesiden har vi også vokst oss mer og mer like. Vestteknikk har i stor grad rettet seg mot markeder som olje og gass, industri, shipping og kommuner , mens Tenotec har jobbet mot industri, landbruk, helsesektoren og mot utvalgte forhandlere. Her har utviklingen vært stor og kundemessig jobber vi i dag mot mange av de samme næringene. SG Safety vil fortsatt ivareta både sluttkunder og forhandlere. Ved å slå sammen selskapene vi vi kunne hjelpe de samme kundene med bredere problemstillinger enn vi gjør hver for oss i dag.

37 år etter oppstarten

At kunngjøringen om sammenslåingen kommer mandag 8. november er ingen tilfeldighet. Dette er nemlig på dagen 37 år etter at daglig leder Geir Magne Årvik startet Vestteknikk.

"Vi er inne i en sterk vekstfase. Vi ser at vi kan gi kundene en enda smidigere kundeopplevelse ved å kombinere og samkjøre alle våre fagområder i ett felles konsern. Samtidig utvider vi kapasiteten kraftig, både logistikkmessig og med et større, felles serviceteam. Sammenslåingen kommer derfor på et helt riktig tidspunkt og vil være viktig i vår strategi om videre satsing på teknisk beskyttelse av mennesker og verdier", forklarer daglig leder Geir magne Årvik.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.