Vestteknikk og Tenotec går sammen om produksjon av munnbind


Gjennom det nyopprettede selskapet SG Safety, startes nå nå produksjon av høykvalitets, norskproduserte og medisinsk godkjente munnbind.

Geir Magne Årvik og Stian Årvik, far og sønn, var daglige ledere i søsterselskapene Vestteknikk og Tenotec som begge drev innen teknisk verneutstyr, før selskapene ble slått sammen til SG Safety.

Fugleinfluensaen i 2009 og ebolapandemien tilbake i 2014 ble en vekker. Hele verden trengte smittevernutstyr og åndedrettsvern, og selskapene fikk problemer med å skaffe nødvendig utstyr til sine kunder.

Da Covid-19-pandemien brøt ut og det samme skjedde igjen, bestemte de seg for å starte produksjon av åndedrettsvern i Norge. Sammen startet de det nye produksjonsselskapet SG Safety, og er nå i gang med produksjon på Forus - først ut er medisinsk kirurgiske munnbind.

- Norge må ha en mulighet til å være selvforsynte på en del helt nødvendig utstyr for å gjøre oss mindre sårbare. For oss som har drevet med åndedrettsvern gjennom flere tiår, ble det naturlig å starte med produksjon av eget åndedrettsvern, forteller Stian.

Kvalitet og leveringssikkerhet

Når valget falt på å starte produksjon i Norge, står kvalitet i høysetet.

- Når vi skal produsere i Norge, så velger vi å gjøre det med de beste produksjonsmetodene og det beste markedet har å tilby av råvarer, forteller gründerne.

Anerkjente nordiske testlaboratorier

Begge selskapene har i alle år hatt utbrett kontakt med verdens ledene produsenter av åndedrettsvern og i en normal situasjon går dette veldig fint. Problemet oppstår når ekstraordinære sitasjoner oppstår og det blir et ekstremt behov for varer. Produksjonsselskapene vil naturligvis forsyne sitt eget land som første prioritet før de eksporterer varer til andre land. De har dessverre også observert at flere useriøse aktører velger snarveier, og godkjenningssertifikater forfalskes eller varer pakkes om for å få produkter ut på markedet. For kundene kan det bli veldig vanskelig å sikre at de produktene de kjøper holder den kvaliteten og sertifiseringen de lover.

- For oss har det vært veldig viktig å få testet og godkjent produktene hos anerkjente, nordiske testlaboratorier. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Kiwa har derfor fått oppdraget med å teste og godkjenne munnbindene etter medisinsk standard. Munnbindene er i dag godkjente type IIR, forteller Stian.

Laboratoriets tester viste filtreringsevnene  på 99,95 %, langt innenfor kravet om 98% for munnbind type IIR, et resultat selskapet er veldig godt fornøyd med.

Anerkjente nordiske testlaboratorier

SG Safety har også valgt å pakke alle munnbindene i enkeltpakker av miljøvennlig plast før de UV-behandles en og en. Dette for å hindre smitte når flere skal forsyne seg fra samme boks med munnbind, og for å kunne ta med seg ett, to eller tre munnbind på reise uten at dette blir kontaminert før bruk.

- Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på dette fra testsenteret som påpekte at denne løsningen førte til høyere mikrobiologisk renhet sammenlignet med munnbind pakket i bunter, forteller Stian.

Test av mikrobiologisk renhet viste et snittresultat på 0,18 cfu per gram. Kravet til renhet er 30 cfu per gram.

Bærekraftig norsk produksjon

Å sikre bærekraftig produksjon og leveranser har også vært en viktig pådriver for å starte egen produksjon. Nyhetssaker om at undertrykte menneskegrupper utnyttet i produksjon av blant annet munnbind, er en god bekreftelse på hvor viktig det er å sikre at standarder for etikk og kvalitet bli holdt i alle ledd.

Både SG Safety og leverandørselskapene er ISO-9001-sertifiserte gjennom hele verdikjeden fra råvareproduksjon til ferdig produkt.

- Gjennom hele prosessen med å etablere maskinparken har vi jobbet tett med våre  faste samarbeidspartnere gjennom 16 år. Vi har også vært på revisjon på fabrikken for å sikre at produksjonen foregår etter kvalitetsstandard og etter bærekraftsmålene om anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), og ansvarlig forbruk og produksjon (12), sier Stian.

Nå trenger selskapet kunder som ønsker å støtte norsk produksjon og bli med og bygge opp et selvforsynt marked for kritisk helsemateriell. Og samtidig sikre at de som selskap bidrar til bærekraftsmålene gjennom ansvarlig forbruk og produksjon.

Satser på Tau

Det nystartede produksjonsselskapet startet med en produksjonslinje i eksisterende lokaler på Forus. Men planene fremover var store. Nytt bygg på Tau er ferdigstilt, og her vil kjøres det flere produksjonslinjer.

- Det vil være naturlig at vi også ser på produksjon av flere produkter relatert til vårt kjerneområde som er "teknisk beskyttelse av mennesker og verdier", sier Geir.

Bygget på Tau er på hele 2800 m2, og skal fylles med produksjon, logistikksenter og tjenester knyttet til kjerneområdene.

- Våre lokaler på Forus er i ferd med å bli for små, og Forus er ikke et område som er egnet for produksjons- og lagerlokaler. Med ny tunnel og køfri vei helt frem, ble valget veldig enkelt. Vi får nå store, gode lokaler som er rigget for vekst mange år fremover, sier de to gründerne.

Våre munnbind

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.