SG Safety trykktester pressluftsflasker

 Vi er godkjent som det første TPED internorgan i Norge under DNV for periodisk kontroll og trykktesting


Trykktesting on- og offshore

  Se hvordan vi trykktester flasker

 

SG Safety er godkjent under DNV som TPED internorgan både lokalt på verktedet vårt på Forus, og nå også ute hos kunder. Innstramminger i regelverk de senere årene har gjort mobil trykktesting vanskeligere å få gjennomført, men med utvidet godkjenning kan vi nå gi våre kunder den fleksibiliteten som trengs. Transport av flaskene unngås, og vi utfører trykkprøving på kundens verksted - eller offshore.


Knotete regelverk

Alle gassflasker som skal fraktes på vei eller jernbane med trykk på med unntak av de flaskene som kan bæres av enkeltpersoner pluss noen andre unntak, er underlagt regelverket ADR/RID, som er et EU-regelverk som vi forholder oss til i Norge. Regelverket er en del av Forskrift for landtransport av farlig gods.

Dette regelverket sier at alle gassflasker med unntak som forklart over, skal være merket med Pi eller Epsilon, og ha godkjent periodisk kontroll og prøvings stempel innenfor den tidsperioden som gjelder for den enkelte flaske. Tidsperioden varierer avhengig av flasketype og innhold. Det er strenge krav til hvordan denne kontrollen skal gjennomføres, da det kan være store konsekvenser (ulykker) hvis dette ikke blir gjort skikkelig.

Enklere for deg som kunde

Frem til denne uken måtte altså kundene våre sende flaskene sine inn til oss for at vi skulle gjøre den jobben vi er godkjent for her på vårt verksted. Det medførte transport av disse flaskene frem og tilbake. Pi og Epsilon flasker som vi tidligere trykktestet på kundens lokasjon hadde ikke godkjent stempel for transport på vei med trykk i henhold til ADR/RID. Nå kan vi, for unngå denne transporten, gjøre denne godkjente trykktestingen lokalt hos kunden.

Dette medførte at lokal testede flasker ikke kunne transporteres på vei hvis det plutselig skulle oppstå behov for dette.

Pi eller epsilon gassflasker som vi tidligere trykktestet for kunden om bord på en offshore installasjon i henhold til DNV eller ABS godkjenning for dette arbeidet offshore, kunne ikke fraktes med trykk på vei i henhold til ADR. Pi eller epsilon flasker som vi trykktestet for kunden på kundens verksted, kunne ikke fraktes til leverandør for å fylles med innhold og sendes tilbake.

Spør oss om trykktesting av gassflasker

Jeg heter Werner Pedersen og er HMSK-leder i SG Safety. Har du spørsmål om regelverket, kravene og hva vi kan hjelpe med, så svarer jeg gjerne.

Werner Pedersen, Leder HMSK
Tlf: +47 911 61 151
E-post: werner.pedersen@sgsafety.no

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.