VOC-måling i høy luftfuktighet


Ion Sciences har utviklet ny teknologi som gir raskere, mer nøyaktig og mer pålitelig måling av VOC (Volatile Organic Compounds) selv i miljøer med høy og varierende luftfuktighet.

Raskere, mer nøyaktig og pålitelig deteksjon av VOC

Produksjon og lagring og transport av olje og gass, gir arbeidsmiljøer med høye krav til sikkerhet og komplekse krav til gassdeteksjons-utstyr.

For å ivareta sikkerheten til personell og anlegg er det viktig å ha deteksjonsutstyr med rask responstid og nøyaktige måleresultater, som er pålitelige i alle sitasjoner for å måle VOC (flyktige organiske forbindelser).

Luftfuktighet - kjent problem ved måling av VOC og benzen

Der er et kjent problem at vanlige PID-sensorer blir mer og mer unøyaktige når de utsettes for forurensing og høy luftfuktighet. Problemet med unøyaktige målinger gjelder ikke bare i land og regioner hvor høy luftfuktighet er et kjent problem; Det er også vanlig at instrumenter som kalibreres i et luftkondisjonert miljø, for eksempel et kontorbygg, gir feil måleresultater når det brukes utendørs.

Feil måleresultater kan gi betydelig sikkerhetsrisiko. Ved 90 % luftfuktighet vil instrumenter med vanlig PID-sensor, gi målinger med en feilmargin på 60%. Dette kan skape farlige situasjoner ved måling av løsemidler, drivstoff, klorerte avfettingsmidler, benzen og kjølevæske, eller ved måling av uorganiske gasser som ammoniakk og hydrogensulfid.

Mislykkede forsøk

For å redusere feilmålinger ved høy luftfuktighet, har flere produsenter forsøkt å finne løsninger som kompenserer for fuktigheten.

Noen har forsøkt å montere en fuktighetssensor og omregne måleresultatet ved hjelp av en algoritme. Andre har forsøkt å installere tørkerør i instrumentet for å tørke gass-strømmen. Andre igjen har forsøkt å fukte kalibreringsgassen for at den skal være mest mulig lik atmosfæren.

De fleste av disse forsøkene har vist seg å ha liten effekt på nøyaktigheten av målingene. I tillegg har de vist seg å forsinke instrumentets responstid og «clear-down»-tid.

Ion Science fant løsningen

I stedet for å lete etter løsninger for å omgå problemet, valgte Ion Science å gå motsatt vei.

Utviklingsteamet gikk i gang med utstrakt forskning for å utvikle en helt ny teknologi.

Ion Science Fence Electrode Technology ble løsningen.

Tester viser at denne teknologien leverer raskere, mer nøyaktige og mer pålitelige måleresultater under en rekke utfordrende forhold, uavhengig av luftfuktighet og forurensning.

Beskytter sensoren mot fuktighet

Årsaken er at fuktighet og forurensing passerer gjennom instrumentet på en måte som gir lav kontakt med sensoren. Dette gir rask, pålitelig og uforstyrret måling, raskere responstid og kjappere «clear-down».

I situasjoner som utvikler seg raskt vil Ion Science's Fence Electrode-teknologi gi økt sikkerhet for anlegg og personell.

Fence Electrode-teknologien finnes i flere instrumenter

Tiger er et unikt håndholdt måleinstrument for nøyaktig måling av benzen og VOC. Med direkte visning og bruk av prøverør kan man kartlegge eksponeringen på stedet og påvise benzen helt ned til 1 PPB. Passer yrkeshygienisk bruk.

CUB er verdens minste og letteste eprsonlige PID-monitor for påvising av VOC. Varsleren gir tidlig varsling og farlige gasser - før konsentrasjoner oppstår. Passer for operatører og alle som kan være utsatt for VOC.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.