Brannsikring av høyrisiko-objekter


Stadig flere velger å beskytte det objektet som utgjør en brannfare fremfor å beskytte hele rommet.

slukkeanleggslukkeanlegg

I mange tilfeller er det både økonomiske og sikkerhetsmessige gevinster ved å velge denne løsningen, såkalt objektbeskyttelse, fremfor preaksepterte løsninger, som f.eks. sprinkleranlegg. Ofte er det en eller flere enkeltstående objekter som utgjør størst brannfare. Det kan være en maskin, el-tavle, frityrkoker eller lignende. En typisk preakseptert løsning vil være å bygge sprinkleranlegg i hele bygget, men dette er ikke alltid den mest hensiktmessige løsningen.

Hindrer branntilløp raskere

Dersom det er en el-tavle i rommet som utgjør den største brannfaren, kan den beste løsningen være å installere objektbeskyttelse. Et lite slukkeanlegg detekterer brann i løpet av få sekunder, og slukker brannen umiddelbart. Disse anleggene finnes med både pulver, skum og CO2 som slukkemiddel.

Store fordeler

Fordelen med objektbeskyttelse er at brannen detekteres og slukkes raskere. I løpet av sekunder vil et branntiløp slukkes. Benytter man f.eks. CO2 som slukkemiddel, vi det også føre til langt mindre skade og ryddearbeid enn om man utløser et helt sprinkleranlegg.

Dette fører også til at man raskere kommer igang med vanlig drift igjen, og sparer kostnader. Objektbeskyttelse er også langt rimeligere å installere enn store anlegg.

For alle typer utstyr

Firedetec leverer 5 varianter av denne typen slukkesystemer beregnet for å beskytte maskiner, el-tavler, kjøkkenutstyr, laboraorieskap og kjøretøy med mer.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.