Digitalt gassmålingskurs, 1 dag


Kursinnhold - 1 dag

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

 

Målgruppe:

Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon.

 

Kursinnhold:

  • Målebegreper for gassmåling
  • Gassmålingsmetoder
  • Farer ved for lite og for mye oksygen
  • Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
  • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
  • Arbeid i lukket rom og entring
  • Valg av riktig verneutstyr
  • Bruk og daglig vedlikehold av verneutstyr
  • Kjennskap til gjeldende regelverk
  • Oppgaver og praktiske øvelser

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:

Forskrift 703 Utførelse av arbeid
Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier


Varighet 1 dag, 09:00-15:00

Pris 4750,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon og kursbevids.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Den enkelte deltaker mottar brukernavn og passord, og logger seg på sin nettleser til valgte tidspunkt for å gjennomføre kurset.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.