Gassmåling før entring


Kursinnhold - 2 dager

Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Kurset går over to dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.

 

Kursinnhold:

 • Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
 • Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
 • Gassmålingsteori. Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser
 • Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsinstrument
 • Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter
 • Brann- og eksplosjonsteori, statisk elektrisitet
 • Isolering, rengjørings og gassfriingsteori
 • Grenseverdier for eksponering
 • Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
 • Utstedelse av arbeidssertifikat
 • Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold
 • Oppgaver og praktiske øvelser

Varighet 2 dager, 09:00-15:00

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

Pris 10.395,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Passer ikke datoene under, kan vi sette opp ny dato eller bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.