Gassmåling for kommuner


Kursinnhold - 1 dag

Kurs i gassmåling og arbeid i lukket rom for kommuner. Bli med på et spennende kurs om farer og beskyttelse i vann- og avløpsanlegg.

Erfaring viser at kunnskap om farer i arbeidsatmosfæren er nøkkelen til bevissthet og økt bruk av verneutstyr.

Bli med på gassmålingskurs for kommuner med praktiske øvelser.

 

Kursinnhold:

 • Målebegreper for gassmåling
 • Farer ved for lite og for mye oksygen
 • Farer ved giftig gass og brennbare gasser
 • Kjennetegn og farer ved H2S
 • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
 • Arbeid i lukket rom og entring av kummer
 • Gassmålingsmetoder
 • Eksponering i vann/avløp og renovasjon
 • Hvordan beskytte seg mot bakterier og støv ved slamtørke
 • Valg av riktig verneutstyr

Praktiske øvelser:

 • Måling av H2S.
 • Gassmåling før entring med slange og probe
 • Øvelser med ulike typer verneutstyr.

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:

Forskrift 703 Utførelse av arbeid
Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

 


Varighet 1 dag, 09:00-15:00

Hovedmål Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å bruke gassmålingsutstyr i sin arbeidshverdag på en sikker måte.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

Pris 4750.- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Passer ikke datoene under, kan vi sette opp ny dato eller bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.