Gassmålingskurs


Kursinnhold - 1 dag

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

 

Målgruppe:

Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon.

 

Kursinnhold:

  • Målebegreper for gassmåling
  • Gassmålingsmetoder
  • Farer ved for lite og for mye oksygen
  • Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
  • Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
  • Arbeid i lukket rom og entring
  • Valg av riktig verneutstyr
  • Bruk og daglig vedlikehold av verneutstyr
  • Kjennskap til gjeldende regelverk
  • Oppgaver og praktiske øvelser

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:

Forskrift 703 Utførelse av arbeid
Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier


Varighet 1 dag, 09:00-15:00

Hovedmål Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å bruke gassmålingsutstyr i sin arbeidshverdag på en sikker måte.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til

Pris 4750,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Passer ikke datoene under, kan vi sette opp ny dato eller bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.