Grunnleggende H2S opplæring


Kursinnhold - 1 dag

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

 

 • Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldioksid (SO2)
 • Kilder til H2S og SO2
 • Riktig bruk av deteksjonsutstyr
 • Symptomer på eksponering
 • Teoretisk kjennskap om førstehjelp og redning til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
 • Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
 • Kunnskap om beredskap, alarmer og evakuering
 • Prosedyrer for entring av lukket rom
 • Grenseverdier for H2S og SO2
 • Oppgaver og praktiske øvelser

 

Kurset bygger på følgende regelverk:

 • API recommended practice 49. Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
 • Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
 • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Varighet 1 dag, 09:00-15:00

Hovedmålet Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

Pris 4750,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Passer ikke datoene under, kan vi sette opp ny dato eller bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.