Vedlikehold og kalibrering av gassmålere


Kursinnhold - 1 dag

Kurset gir god, teknisk kunnskap om valgt gassmålingsinstrument. Etter kurset skal deltakerne kunne vedlikeholde, drifte og kalibrere det instrumentet de har fått opplæring i. Deltakerne skal også kunne foreta årlig service* på instrumentet.

 

Målgruppe:

Kurset passer for personell som har ansvar for vedlikehold og drift av gassmålere.

 

Kursinnhold:

 • Kunnskap om instrumentets oppbygning, virkemåte og ulike komponente
 • Opplæring i renhold av utstyr
 • Demontering/montering av instrumentet
 • Gjennomføring av filterbytte
 • Sensorbytte og kjennskap til ulike sensortyper
 • Gjennomføre bumptest og kalibrering
 • Bruk av automatiske kalibrerings- og teststasjoner
 • Nulljustering av sensorer
 • Kjennskap til vanlige brukerfeil og forgiftningskilder
 • Kunne utføre en fullstendig sjekkliste på instrumentet
 • Programvare for systemoppsett og kalibrering

 

Kurset er instrumentspesifikt. Opplysninger om hvilket instrument bedriften bruker, gis ved påmelding.

*I tilfeller hvor det foreligger bransjespesifikke eller bedriftsinterne krav, må en tredjepart stå ansvarlig for periodisk service på instrumenter (eks: shipping).

 


Varighet 1 dag, 09:00-15:00

Hovedmålet Etter kurset skal deltakerne kunne drifte, vedlikeholde og foreta periodisk service* på instrumentet de har fått opplæring i.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

Pris 4750,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Passer ikke datoene under, kan vi sette opp ny dato eller bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.