Pusteluft for HMS-rådgivere


Kursinnhold - 1 dag

Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte områder. Kurset kombinerer gassteori sammen med pusteluftutstyr, tar for seg farer forbundet med gass, og bruk og begrensning av beskyttelsesutstyr.

Deltakerne lærer også om luftanalyser med særlig fokus på rådgivende personell.

Kurset passer for personell som har ansvar for åndedrettsvern, blant annet sikkerhetsrådgivere og HMS-rådgivere.

 

Kursinnhold:

 • Luftens bestanddeler
 • Sikker pusteluft
 • Gassmåling og målebegrep
 • Arbeid i lukket rom
 • Brennbare gasser
 • Farer ved for mye eller for lite oksygen
 • Giftige gasser
 • Damptetthet
 • Førstehjelp ved innånding av giftige gasser
 • Administrative normer
 • Typer forurensing som kan forventes
 • Sikkerhetsbarrierer
 • Typer åndedrettsvern
 • Riktig åndedrettsvern og vernebekledning
 • Oversikt over pustluftsystemet
 • Prøvetaking og analyse av pusteluft
 • Sjekklister for åndedrettsvern
 • Ulike typer flasker og merking av flasker

 


Varighet 1 dag, 09:00-15:00

Hovedmål Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte arbeidsmiljøer.

Påmelding: Benytt nettpåmelding eller send mail til

Pris 4750,- per deltaker. Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Påmelding

Klikk på en av datoene under for å melde på deltakere til det aktuelle kurset.

Passer ikke datoene under, kan vi sette opp ny dato eller bedriftsinternt kurs. Kontakt kurs@vestteknikk.no.

Benytt nettpåmelding eller send mail til kurs@vestteknikk.no

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.