130.000 har fått kols av jobben

Tilfeller av lungesykdommen oppdages i nye yrkesgrupper av Arbeidstilsynet. Mer forskning og informasjon må til for å forebygge kols i arbeidslivet.

Støv, gass, damp, røyk og partikler fra kjemikalier og andre stoffer gir større helseskade i form av kols enn forskerne hittil har trodd. I dag er rundt en tredel av de nesten 400.000 som er rammet av den alvorlige lungesykdommen kols i Norge, blitt syke av ting de er utsatt for på jobb, såkalt yrkesrelatert kols. Dette er basert på tall fra Hordalandsundersøkelsen, skriver Dagsavisen.

Ikke bare er dette omfanget langt større enn forskerne har trodd - utbredelsen av kols øker også mye raskere enn forventet.

frisør, baker, renholder, bonde

- Vi har alltid forklart kols med røyking, og det er fortsatt den viktigste årsaken til kols. Men vi ser nå at stadig flere grener av yrkeslivet har belastninger som har stor betydning for utvikling av kols, og en mye større betydning enn vi lenge har trodd, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og tidligere leder av
Nasjonalt Kolsråd.

Han mener det nå er behov for en mye bredere oppmerksomhet rundt yrkesrelatert kols. At smelteverk, metallindustri, gruve- og tunnelarbeid har vært utsatt, har vært kjent en stund. Også i asfaltbransjen har erkjennelsen av sammenhengen mellom skadelige avgasser og kols, vært et hett tema.

Men også yrker som frisør, baker, renholder og bonde, viser seg å innebære økt risiko for kols. Arbeidstilsynet oppdager årlig mellom 2.000 og 3.000 nye tilfeller av arbeidsrelatert kols. Samtidig dør rundt 200 personer hvert år av det samme. Det er fire til fem ganger så mange som omkommer i arbeidsulykker.

Astma også årsak

Etter hørselskader er sykdommer i åndedrettet den vanligste skaden arbeidstilsynet får melding om. Og I følge Refvem er det mange som har kols uten å vite om det. Men det er også andre faktorer enn yrkeslivet som kan være en årsak til kols. I tillegg til røyking kan astma, gener og andre miljøfaktorer spille inn. Men dette har vi for lite kunnskap om sier Refvem.

Mangler verneutstyr mot farlige gasser som oppstår under sveising.

Forhindres, men ikke helbredes

Yrkeshygieniker Ali Reza i LO bekrefter at også de har registrert at yrkesrelatert kols øker i omfang.

-For LO er det viktig at det nå forskes mer på ulike yrkesgrupper og hvilken risiko de innebærer. Her må partene i arbeidslivet ta et felles ansvar gjennom trepartssamarbeidet, sier Reza.

I september arrangerer LO i samarbeid med Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL), et heldagsseminar om yrkesrelatert kols.

-Et viktig mål med seminaret er å se på hvordan kols i arbeidslivet kan forebygges, sier Reza.

Geir Magne Årvik er daglig leder i Vestteknikk og synes utviklingen er skremmende.

-Vårt råd er at kunnskap, ventilasjon og verneutstyr forebygger helseskader.

 1. Slukkeanlegg for storkjøkken og frityr
  • Slukker frityr- og fettbranner
  • Rask og effektiv brannbekjempelse
  • Reduserer skadeomfang
  Be om pris
 2. Slukkeanlegg for elektriske skap
  • Effektiv bekjempelse av elektriske branner
  • Kompakt løsning som monteres inne i kabinettet
  • Kostnadseffektivt
  Be om pris
 3. Slukkeanlegg for avtrekkskap
  • Slukker branner raskt og effektivt
  • Øker sikkerheten i laboratoriet
  • Reduserer skadeomfanget ved mindre branntilløp
  Be om pris
 4. Slukkeanlegg for kjøretøy
  • Beskytter passasjerer og verdifull last
  • Enkel installasjon
  • Svært kostnadseffektivt
  Be om pris
 5. Slukkeanlegg for CNC-maskiner
  • Rask og effektiv brannbekjempelse
  • Enkel installasjon
  • Svært kostnadseffektivt
  Be om pris
 6. Oldham BM 25 områdeovervåkning
  • Trådløs områdeovervåkning
  • Alle fordelene med et fast anlegg i en mobil løsning
  • 170 timers batteritid
  Be om pris
 7. Dropsafe fallsikring for gassmålere
  • Fallsikring med 5:1 sikkerhetsfaktor
  • Omslutter og sikrer hele gjenstanden
  • Forhindrer små, fallende gjenstander
  kr 1 751,00 + mva
 8. Honeywell BW GasAlertMicroClipXL Gassmåler
  • Liten og lett gassmåler
  • Enkel betjening med kun 1 knapp
  • Passer i BWs Microdock
  Be om pris
 9. BW 4-gassmåler LEL, O2, H2S, CO MicroClip X3
  • Verdens mest populære gassmåler
  • 5 års oksygensensor og 3 års garanti
  • IP68 for den beste beskyttelsen
  kr 9 649,00 + mva
 10. Scott Safety Promask Helmaske Overtrykk Clamps
  • Behagelig og komfortabel overtrykksmaske
  • Finnes i flere størrelser som passer de fleste ansikter
  • Denne versjonen leveres med clamps til brannhjelm
  kr 3 700,00 + mva
 11. Scott Safety Propak-fx-SCBA Røykdykkersett
  • Røykdykkersett med full polstring
  • Delt slange til lungeautomat for kameratredning
  • Type 2 apparat, Med-godkjent
  kr 16 725,00 + mva
 12. PS200 4-gassmåler med integrert pumpe LEL, O2, H2S, CO
  • Brukervennlig og populær 4-gassmåler
  • Robust gassvarsler med pumpe
  • Måler LEL, O2, CO og H2S
  kr 8 544,00 + mva
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.