Slik imøtekommer du de nye kravene til Benzen med måleutstyr

Den nye grenseverdien for benzen på 0,2 ppm krever nøyaktig og fintfølende måleutstyr for å sikre at vi er innenfor forskriftskravene. CUB fra Ion Science er vår anbefalte måler for å imøtekomme de nye grenseverdiene for benzen.

1.7.2021 vedtok  arbeidstilsynet å senke grenseverdien for benzen fra 1 ppm til 0,2 ppm. for 8 timers arbeidsdag. Med nye, lavere grenseverdier er det en utfordring å finne instrumenter som detekterer nøyaktig nok ved lave konsentrasjoner. Her er vår anbefaling.

 

Forskjellige målemetoder

For å måle og kartlegge Benzen, finnes det i hovedsak to alternative målemetoder. Direktevisende benzen-spesifikt måleutstyr, eller personlige varslere for flyktige organiske forbindelser (VOC) som Benzen er en del av.

Utfordringen med benzen-spesifikt utstyr er først og fremst størrelsen. Utstyret egner seg for prøvetakinger og kartlegginger, men ikke som en personlig varsler som kartlegger eksponering kontinuerlig. Det er derfor vanskelig å få en oversikt over eksponeringen over en tidsperiode.

De fleste av våre kunder har derfor valgt å utstyre alle som kan være eksponert for benzen med en VOC-varsler. Denne varsler VOC samlet og skiller ikke mellom de ulike stoffene. Dersom en har problemer med VOC-eksponering, kan en gå inn med spesifikt måleutstyr i enkeltsituasjoner for å ta en nærmere analyse av stoffsammensetningen. Tiger Select er vårt anbefalte produkt til benzen-spesifikke målinger. Men i det daglige vil VOC-varsleren gi arbeidstakerne den tryggheten de trenger for at de ikke overskrider grenseverdiene.

 

Tiger Select - direktevisende måleinstrument for Benzen

Tiger Select fra Ion Science måler benzen spesifikt med prøvetakingsrør. Avlesingen er elektronisk med nøyaktighet ned til ppb-nivå. Måleinstrumentet er enkelt i bruk, raskt og prises. Viser måleresultatet umiddelbart.

CUB – vår anbefalte varsler for VOC

CUB er verdens minste, letteste og mest fintfølende VOC-varsler for flyktige organiske forbindelser. CUB finnes i tre ulike varianter, med ulikt måleområde og lampestyrke.

Den vanligste versjonen for ppm- måling har vist seg å dekke de fleste behov. Det er også denne versjonen våre største kunder innen olje og gass har valgt å ta i bruk for å imøtekomme de nye kravene som forventes å tre i kraft til neste år.

Måleområde

CUB har et måleområde på 0-5000 ppm, oppløsning på 0,1 ppm, som altså er halvparten av den foreslåtte grenseverdien. Denne versjonen vil imøtekomme det nye kravet fra Arbeidstilsynet. Alternativt så finnes det en ppb-versjon som har oppløsning med 0,001 ppm for situasjoner der en trenger enda mer nøyaktige målinger.

Batteritiden er på 12 timer, og instrumentet er lite nok til at det kan bæres på samme måte som en vanlig 4-gassmåler. Med responstid på under 13 sekunder, sikrer vi også rask varsling av arbeidstaker ved overskridelse av grenseverdi.

I dataloggen kan man lese av 30.000 avlesninger og dermed få et godt bilde av eksponeringen over tid. Datalogg leses over på PC via dockingstasjon med USB tilkobling.

 

Kombinert måler for 4-gass og VOC

Sensor for deteksjon av VOC kan også fås i ett og samme instrument som ordinær gassmåler for klarering av lukket rom. I tillegg til de 4 vanlige sensorene, har måleren en femte sensor for deteksjon av VOC.

Vi forhandler flere ulike 5-gassinstrumenter som ivaretar behovet for VOC-deteksjon. Her finner du en oversikt over alle våre 5-gassmålere med VOC-sensor.

Måledata i skyen

Ion Science, produsent av CUB, samarbeider også med Blackline Safety. Samme sensor som brukes i CUB, fås i 5-gass-varslerne G7 fra Blackline Safety. G7 kombinerer altså vår anbefalte VOC-sensor med sensorer for O2, H2S, LEL i ett og samme instrument. Man slipper da å benytte 2 instrumenter. Med G7 lastes alle målinger direkte opp i skyen, slik at analyser og innsikt dermed er tilgjengelig hvor som helst og når som helst.

Se vårt webinar om VOC og benzen

For en stund siden holdt vi et webinar om VOC og benzen.
Klikk på bildet eller knappen under for å se webinaret hvor og når du vil.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.