Slik imøtekommer du de nye kravene til måling av benzen


Den nye grenseverdien for benzen på 0,2 ppm krever nøyaktig og fintfølende måleutstyr for å sikre at vi er innenfor forskriftskravene. CUB fra Ion Science er vår anbefalte måler for å imøtekomme de nye grenseverdiene for benzen.

1.7.2021 vedtok  arbeidstilsynet å senke grenseverdien for benzen fra 1 ppm til 0,2 ppm. for 8 timers arbeidsdag. Med nye, lavere grenseverdier er det en utfordring å finne instrumenter som detekterer nøyaktig nok ved lave konsentrasjoner. Her er vår anbefaling.

Forskjellige målemetoder

For å måle og kartlegge Benzen, finnes det i hovedsak to alternative målemetoder. Direktevisende benzen-spesifikt måleutstyr, eller personlige varslere for flyktige organiske forbindelser (VOC) som Benzen er en del av.

Utfordringen med benzen-spesifikt utstyr er først og fremst størrelsen. Utstyret egner seg for prøvetakinger og kartlegginger, men ikke som en personlig varsler som kartlegger eksponering kontinuerlig. Det er derfor vanskelig å få en oversikt over eksponeringen over en tidsperiode.

De fleste av våre kunder har derfor valgt å utstyre alle som kan være eksponert for benzen med en VOC-varsler. Denne varsler VOC samlet og skiller ikke mellom de ulike stoffene. Dersom en har problemer med VOC-eksponering, kan en gå inn med spesifikt måleutstyr i enkeltsituasjoner for å ta en nærmere analyse av stoffsammensetningen. Tiger Select er vårt anbefalte produkt til benzen-spesifikke målinger. Men i det daglige vil VOC-varsleren gi arbeidstakerne den tryggheten de trenger for at de ikke overskrider grenseverdiene.


Tiger Select - Benzen

Tiger Select fra Ion Science måler spesifikt for benzen med prøvetakningsrør. Avlesningen er elektronisk, med nøyaktighet ned til PPB-nivå (parts per billion). 

Måleinstrumentet er raskt og presist, og enkelt i bruk - og viser måleresultatet umiddelbart.

CUB - VOC varsling

CUB er verdens minste, letteste og mest fintfølende VOC-varsler for flyktige organiske forbindelser. CUB finnes i ulike varianter, med ulikt måleområde og lampestyrke. 

Den vanligste modellen for PPM-måling har vist seg å dekke de fleste behov. Våre største kunder innen olje- og gassnæringen har valgt å bruke CUB, for å imøtekomme de nye kravene til benzen.


Kombinert VOC- og 4 gassmåler

Sensor for måling av VOC kan også fås i ett og samme instrument som vanlig gassmåler for klarering av lukket rom. I tillegg til de vanlige 4 sensorene (H2S, LEL, CO og O2) har måleren en femte sensor for deteksjon av VOC. SG Safety forhandler flere ulike 5-gassmålere som ivaretar behovet for VOC-deteksjon. Under ser du instrumenter for kombinert måling av VOC og 4-gass.

Måledata i skyen

Produsenten av CUB, Ion Science - samarbeider med Blackline Safety. Samme sensor som brukes i CUB, fås i 5-gass-varslerne G7 fra Blackline Safety. G7 kombinerer altså vår anbefalte VOC-sensor med sensorer for O2, H2S, CO og LEL i ett og samme instrument. Man slipper da å benytte 2 instrumenter. Med G7 lastes alle målinger direkte opp i skyen, slik at analyser og innsikt er tilgjengelig hvor som helst og når som helst.


Webinar om VOC

Seniortekniker Joar Nicolaysen forteller om VOC og benzen. Farer, tiltak og anbefalinger. Se webinaret under - helt gratis!

VOC webinarVOC webinar
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.