H2S i olje- og gassbransjen

Hydrogensulfid er en av de store, kjemiske farene innen olje- og gassproduksjon. Hva vet du egentlig om denne lunefulle og giftige gassen? Er du godt nok beredt til å se faresignalene dersom du blir utsatt for H2S?

Husdyrgjødsel utskiller gass som er giftig for både mennesker og dyr. Når gjødselen er innestengt i gjødselkjellere hoper gasser som H2S seg opp i giftige mengder.

Slik oppstår H2S

Hydrogensulfid har lenge vært en av de store, kjemiske farene ved olje- og gassproduksjon. Gassen kan finnes i transport- lager- og sloptanker, samt i vannrenseanlegg og i utstyr for H2S-fjerning. Den følger hydrokarbonstrømmen og skyldes forråtnelse av organisk materiale, eksempelvis råtnende sjøvann.

Risiko for høye konsentrasjoner er som oftest knyttet til bore-operasjoner i ukjent terreng, og varierer etter område. Det måles sjelden over 1.000 ppm på norsk sokkel, men i Midtøsten finnes stadig konsentrasjoner over 10.000 ppm. H2S kan være oppløst i olje eller vann, eller bundet opp i bunnfall.
 


Korrosjon

Foruten å være svært giftig for mennesker, vil mikroorganismer omdanne H2S til svovelsyre, som i sin tur skaper korrosjon på stål og betong. Skjer dette i en tank kan oksygenet fortrenges, og oksygenmangel følger. Er det tilførsel av SO2 (svoveldioksid) vil gassblandingen kunne eksplodere. Det har vært flere livstruende og dødelige hendelser knyttet til H2S-eksponering i Norge, noe som indikerer at helserisikoen ikke er fullt ut forstått eller respektert.

På stureterminalen ble det blåst luft inn i en H2S-reaktor for å redusere slam i 2016. Gassen ble presset opp mens det pågikk manuell inspeksjon på toppen, og flere personer ble utsatt for estimert eksponering på 400-2000 ppm. 3 personer mistet bevisstheten. I dette tilfellet ble verken gassmåler eller åndedrettsvern benyttet. Etter ulykken ble det gjort omfattende endringer, blant annet bruk av personlige gassmålere og åndedrettsvern, samt risikoopplæring.


Helsefare

Ved høye konsentrasjoner lammer H2S luktesansen, og er i tillegg usynlig. Gassen er i USA den nest største kilden til død ved innånding etter karbonmonoksid (CO). Faren for H2S øker etter hvert som oljebrønner blir eldre. Sjøvann injiseres i brønnen for å opprettholde trykket og øke utvinningsgraden. Organisk materiale i vannet råtner uten tilstedeværelse av oksygen, og på denne måten dannes H2S.

Til høyre er en oversikt over toksiske doser av H2S. Hydrogensulfid absorberes raskt via lungene og hindrer cellene i å benytte oksygen og produsere livsviktige stoffer. Det har videre lokalirriterende effekt.

H2S-eksponering

  • Ca. 0,5 ppm Nedre grense for lukt av "råtne egg"
  • < 10ppm Inhalasjon av 2-3 ppm i 15-30 min. Påvirker ikke lungefunksjonen hos friske mennesker
  • > 10 ppm Øyeirritasjon og milde symptomer fra luftveier
  • > 50 ppm Varierende grad av kvalme, rennende øyne, konjunktivitt, hodepine, sår hals og hoste. Redusert oksygenopptak ved arbeid.
  • > 150-250 ppm Luktesansen lammes, alvorlig øye-irritasjon med risiko for corneskade. Fare for lungeødem, CNS- og sirkuleringspåvirkning.
  • > 500 ppm Høy dødelighet ved eksponering lengre enn 30 min.
  • >800 ppm Bevisstløshet, respirasjonsstans og kollaps innen 1-2 åndedrag. Dødelig etter kort tids eksponering.

Gassmålere for H2S og andre giftige gasser

Kurs - H2S opplæring

Vi i SG Safety jobber tett med store og små selskaper for å sikre god H2S-beredskap. Vi har over 30 års erfaring på feltet, med erfarne kursholdere og serviceteknikere. Ved mistanke om H2S er det essensielt at riktige prosedyrer og utstyr er på plass – og ikke minst holdninger. Se våre kurs og produkter til H2S-sikkerhet under.

H2S-beredskap

Til større H2S-jobber tilbyr vi utleie av H2S-container. Beredskapscontaineren består av pusteluftsflasker, kompressor, åndedrettsvern og gassmålingsutstyr. Innholdet kan tilpasses prosjektets størrelse, og trent personell er tilgjengelig for rask mobilisering, planlegging og opplæring. Du kan lese mer om dette ved å følge linken under.

Last ned utfyllende pdf om H2S i olje- og gassnæringen

Klikk på linken under for å laste ned vår 14 siders oversikt om H2S i oljebransjen

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.