H2S-beredskap

Vestteknikk er Norges eneste private selskap med over 25 års erfaring innen H2S-beredskap. Våre beredskapscontainere er lokalisert for Forus og kan mobiliseres på kort varsel.

Hvorfor er H2S så farlig?

H2S er en farveløs gass som er litt tyngre enn luft og som lukter sterkt av råtne egg ved lave konsentrasjoner (< 100 ppm).  Ved høyere konsentrasjoner (> 100 ppm) lammes luktesansen. Når konsentrasjonen når farlige nivåer, vil nesen altså ikke lengre kunne påvise H2S.  H2S er ekstremt giftig og har en takverdi på 10 ppm. I tillegg til å være farlig for mennesker vil H2S bryte ned gummi og stål ved høyere konsentrasjoner.

Hvorfor oppstår H2S i brønner?

Faren for H2S øker etter hvert som oljebrønner blir eldre. Sjøvann injiseres i brønnen for å opprettholde trykket og øke utvinningsgraden. Med sjøvann følger også organisk materiale. H2S oppstår under anaerobe forråtnelsesprosesser, altså når det organiske materialet i sjøvannet råtner uten at det er oksygen tilstede. Ph-verdien i brønnen påvirker også faren for H2S.

Slik sikrer vi mennesker og verdier ved H2S-oppdrag

Ved fare for H2S, bookes utstyr og trent personell til å være tilgjengelig for akutt mobilisering.

Vårt personell legger da opp en mobilitetsplan tilpasset operasjonen og området.

I våre H2S-containere har vi utstyrspakker tilpasset ulike størrelser oppdrag. 40 stk. 50 liters pusteluftflasker med 300 bars trykk sørger for at det alltid er nok luft tilgjengelig. Fra pusteluftbanken reduseres trykket med til 6-10 bar med et forgreningspanel. Vi overvåker hele tiden trykket på pusteluften med manometer og alarm, slik at personell ikke står i fare for å få for lite luft.

Fra containeren legger vi opp midlertidige pusteluftlinjer i en sløyfe rundt arbeidsområdet med manifoilskap og forgrening til brukere. Tilkoblet pusteluftsutstyr ligger klar til utførende personell.

Under hele operasjonen vil vårt personell være tilstede for å måle og overvåke H2S-nivå fra brønnstrømmen. Til dette bruker vi Gassurveyor 500 med pumpe.

Vi utstyrer alt personell på stedet med personlige H2S-varslere og holder opplæring i grunnleggende kjennskap til H2S for alt personell på stedet.

Innholdet i en beredskapscontainer for H2S vil normalt bestå av, men ikke begrenses til :

 • Flaskebank med komprimert pusteluft 40 stk 50/300 bar total 600 000 L luft ( 10 mann i 18 timer)
 • Pneumatisk styringspanel for høytrykk og lavtrykk
 • Høytrykkskompressor 300 bar
 • Arbeids / flukt apparat m/ luftslange tilkopling Antistatisk
 • Fordeler skap
 • Antistatisk pusteluftslange, lengder til nødvendig forgrening
 • Fluktapparat, antistatisk
 • Bærbare gassmålere for måling av H2S i brønnstrøm

Personlige H2S gassvarslere

 • Handlingsplan for H2S-beredskap, oppsummert:
  Legge opp mobiliseringsplan
  Rigge opp midlertidig beredskapsutstyr rundt boredekk
  Foreta og tolke H2S-målinger underveis
  Gi personell om bord opplæring i farer ved H2S og riktig beskyttelse.
  Bistå med nødvendig verneutstyr og pusteluftbank.
  Hjelpe til med riktig bruk av verneutstyr
  Være tilgjengelig for konsultasjon for personell om bord.

For booking av H2S-beredskap, kontakt ordre@vestteknikk.no

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.