Desinfeksjon av filtermasker for smittevern

Informasjon om vedlikehold og gjenbruk av Sundstrøm filtermasker SR 90, 100, 200 og 900, forfilter og partikkelfilter.

Nedsenking i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning har vist seg å drepe viruset effektivt. Sundström-utstyret beskrevet ovenfor er grundig testet uten skadelige effekter.

Etter å ha vært nedsenket i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning i 5 minutter 4 ganger om dagen i 18 måneder, fikk utstyret ingen defekter på ytelse eller effektivitet, bortsett fra at blekket bleknet fra filteretiketten.

Viktig: Husk å skifte hansker før du tar delene opp av desinfeksjonsmiddelet.

 

For rengjøring / desinfisering av SR 100 eller SR 200 maske, forfilter og partikkelfilter er vår anbefaling som følger:

  • Fjern forfilterholderen med forfilteret fra partikkelfilteret
  • Fjern partikkelfilteret fra masken eller filteradapteren.
  • Plasser masken, filter, forfilter, forfilterholder og filteradapter (hvis brukt) i 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning.
  • Delene må være nedsenket i etanolen i minst fem minutter.
  • Løft ut delene (bruk vernehansker). Rist ut etanolen.
  • La delene lufttørke i minst en time før neste bruk.
  • SR 500 / SR 700 vifteenhet og hodetopp kan sprayes og rengjøres med en løsning av 70% isopropylalkohol eller 60% etylalkohol / etanoloppløsning.

 

Desinfiseringen kan gjentas så ofte som nødvendig.

 

  • Skift forfilter SR 221 minimum hver 7. dag.
  • Skift partikkelfilter SR 510 etter 180 dager eller tidligerer hvis det er tegn på skade, tilsmussing eller økt pustemotstand. ( 18 måneders bruk forutsetter at filteret kun er brukt som smittevern og ikke er eksponert for større mengder partikler/støv som. f.eks ved arbeid)

 

Informasjonen finnes også på engelsk på Sundstrøm sine nettsider:

https://www.srsafety.com/support/articles/corona

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.