Korona og verneutstyr

Her har vi samlet alle våre tips og råd ifbm. smittevern og verneutstyr, samt annen relevant informasjon ifbm. koronapandemien.

Ofte stilte spørsmål ifbm. korona og verneutstyr

Hvilke engangsmasker er det som beskytter mot virus?

Vanlige P3 støvmasker beskytter brukeren mot virus.

Se også utfyllende informasjon fra Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst.

Har dere engangsmasker på lager?

Vestteknikk og andre leverandører er helt utsolgt for engangsmasker. Det er stort behov for dette i helseforetakene, og vi oppfordrer bedrifter å tilby sitt lokale sykehus engangsutstyr som de selv kan unnvære.

Når får dere inn nye engangsmasker?

Dette er veldig vanskelig å si. Verdensmarkedet for smittevern er støvsugd og produsentene jobber på spreng for å produsere mest mulig utstyr. Eksportrestriksjoner og stengte grenser gjør leveringssituasjonen usikker. Som eksempel kan vi nevne at siste bestilling som ble lagt inn hos en av våre leverandør 16.mars, forventes levert i september. Det må altså forventes lange leveringstider.

Hva skal vi vi gjøre dersom vi går tom for engangs støvmasker?

Vi anbefaler å gå over til gjenbrukbare masker med mekaniske P3R-filter. Disse maskene, inkludert filter og forfilter, kan desinfiseres flere ganger daglig og brukes i 180 dager. En gjenbrukbar maske med ett tilhørende filter tilsvarer altså 720 engangsmasker. Før du gjør dette, er det viktig at du ser begge filmene som ligger lengre nede på denne siden. Det er kun mekaniske P3R-filter som kan desinfiseres, ikke antistatiske P3-filter.

Kan man desinfisere engangsmasker?

Nei. Vi har ingen godkjente metoder for å desinfisere engangsmasker. Engangsmasker er beregnet på bruk og kast. Mange typer engangsmasker skal også tilpasses ved at en integrert stålbøyle klemmes fast over nesen. Når masken tas av, kan denne bøylen i liten grad tilpasses på ny.

Hvilke smitteverntiltak anbefaler dere for bedrifter om er avhengige av å bruke åndedrettsvern i daglig drift?

Vi anbefaler skjerpede rutiner for desinfeksjon og om mulig innføring av personlig utstyr, altså at samme utstyr ikke benyttes av flere personer. Se også arbeidstilsynets infoside om coronavirustiltak i bedrifter

Hvordan desinfiserer man gjenbrukbare helmasker, halvmasker og P3-filtre?

Dette er forklart i filmen lengre ned på siden eller her.

Hvordan desinfiserer man vifteassistert åndedrettsvern?

Vifteassistert åndedrettsvern skal først og fremst rengjøres med såpe og vann, og så sprayes med desinfiserende spray (isopropanol eller etanol). Slangen mellom vifte og hodesett skal tørkes av på utsiden med vaskemiddel og fille, og sprayes med desinfiserende spray.
Partikkelfilteret som brukes i viften er av typen P3R, så det kan desinfiseres ved å legges i desinfiserende bad i 5 minutter slik som beskrevet i filmen om gjenbrukbare halvmasker og helmasker. NB: Kun mekanisk partikkelfilter av typen P3R kan legges i desinfiserende middel. Gassfilter og kombinasjonsfilter kan ikke desinfiseres.

Hvor lenge kan man bruke desinfeksjonsbad til utstyr før væsken må skiftes ut?

Det finnes ikke et enkelt svar på dette. Den desinfiserende effekten reduseres i varierende grad ved bruk. Hvor forurenset utstyret er, hvor mye og hvor ofte man desinfiserer vil ha stor betydning. Organisk materiale vil binde opp de aktive komponentene i desinfeksjonsmiddelet og redusere virkningen. Bruksløsninger av desinfeksjonsmidler skal skiftes når de er synlig forurenset. For øvrig skal bruksløsninger skiftes fra én gang i uken til flere ganger daglig, avhengig av bruken og avhengig av virkestoffet. Når bruksløsningen skiftes, må desinfeksjonskaret rengjøres grundig, og varmedesinfiseres hvis mulig. Se forøvrig veiledning fra Statens legemiddelverk.

Alkohol fordamper lett. Husk derfor å alltid ha lufttett lokk på desinfeksjonsmiddelet.

Har dere desinfiserende middel på lager?

Vi har desinfiserende servietter og desinfiserende væske på lager. Disse kan brukes til desinfeksjon av masker og annet utstyr, men ikke til P3-filtre. P3-filtre må desinfiseres i isopropanol eller etanol. Dette fås kjøpt hos de fleste grossister som Norengros, Magnar Eikeland, Apoteker med flere.

Kan personer som er syke bruke åndedrettsvern for å ikke smitte andre?

Nei. De aller fleste åndedrettsvern, både engangsmasker og flerbruksmasker har utblåsventil for at det skal være minst mulig pustemotstand når man puster ut. Denne ventilen slipper luften rett ut uten filtrering. Det er kun luften man puster inn som filtreres. Åndedrettsvernet beskytter altså kun den som bærer åndedrettsvernet og ikke personene rundt. Se også informasjonsskriv fra Sundstrøm.

Desinfeksjon av gjenbrukbare masker med mekanisk P3 R-filter

Forklaring på hvilke masker og filtre som kan desinfiseres.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.